SAČUVAJMO NJIHOV ZAGRLJAJ

Dječji dom Zagreb organizira 07.12.2018. godine Stručni skup Sačuvajmo njihov zagrljaj – Sveobuhvatna skrb o trudnicama i majkama s djecom.

 

Dom gotovo 80 godina zbrinjava trudnice i majke s djecom u okviru zasebne jedinice Majčinski dom u Nazorovoj 49. Zakon o socijalnoj skrbi propisuje ovu uslugu najdulje do navršene 1 godine života djeteta. Iskustva nam pokazuju da je taj period prekratak za sveobuhvatnu pomoć majci kako bi uspjela nakon toga preuzeti skrb o djetetu.

 

Cilj Stručnog skupa je dopuna zakonskih i podzakonskih akata u sustavu socijalne skrbi na način da majka s djetetom ostane u podršci najduže do navršene 3 godine života djeteta te mogućnost organiziranog stanovanja i udomiteljstva majke s djetetom također do navršene 3. godine života djeteta.

 

Program stručnog skupa: Program-stručnog-skupa-07.12.2018.