Izjava o pristupačnosti

Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Mrežna stranica https://www.centarzadjecuzagreb.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Centar za djecu Zagreb prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Centar za djecu Zagreb kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

 

Na našoj mrežnoj stranici dostupni su:
1. One Click Accessibility dodatak koji omogućuje stranici poboljšati usklađenost sa Smjernicama za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1.)
Izbornik pristupačnosti mrežne stranice
stranica https://www.centarzadjecuzagreb.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara

 

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Centar za djecu Zagreb nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu Centra za djecu Zagreb na adresi 
https://www.centarzadjecuzagreb.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://www.centarzadjecuzagreb.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

 

Nepristupačni sadržaji

Mrežna stranica https://www.centarzadjecuzagreb.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
 Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.
 Sav tekst nije poravnat ulijevo. Postoje poveznice na PDF i Word dokumente.
 Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
 Dio poveznica prikazan je s tekstom Ovdje, Više, itd.
 Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način.

 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Centar za djecu Zagreb se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Centar za djecu Zagreb kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 10.10.2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523  od 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Centar za djecu Zagreb. Izjava je zadnji put preispitana 14.06.2024.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Centru za djecu Zagreb možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smilslu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.


Zahtjev možete podnijeti:

E-poštom: korisnik215@socskrb.hr

Telefonom: +385 (0)1 4820 092

Poštom: Centar za djecu Zagreb, Nazorova 49, 10 000 Zagreb

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.