Nazorova – djelatnost

Pružanje socijalnih usluga djeci bez roditelja ili djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Djeletnost

* Pružanje socijalnih usluga djeci bez roditelja ili djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u dobi  od 0 – 7/10 godina starosti

* Pružanje socijalnih usluga trudnici ili majci s djetetom do godine dana života

*  Pružanje socijalnih usluga primarnim, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima

 

 

SOCIJALNE USLUGE

Usluge za djecu

• Privremeni smještaj / do 6 mjeseci, iznimno do godine dana /

• Poludnevni boravak

• Cjelodnevni boravak

• Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku

• Rana intervencija

• Savjetovanje i pomaganje djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi ili djeci smještenoj u udomiteljskoj obitelji

 

Usluge za trudnice ili majke s djetetom

• Smještaj trudnice

• Smještaj majke s djetetom

• Organizirano stanovanje uz povremenu podršku

 

 

 

Usluge za obitelj:

• Savjetovanje i pomaganje primarnih obitelji

• Savjetovanje i pomaganje udomiteljskih obitelji

• Savjetovanje i pomaganje posvojiteljskih obitelji