Majčinski dom

Privremeni smještaj trudnici ili majci s djetetom

Dom za
illustration-people-5

trudnice i majke

Pruža privremeni smještaj trudnici ili majci s djetetom do godine dana života djeteta koja nema osigurano stanovanje ili zbog narušenih odnosa i nedostatka podrške ne može ostati u vlastitoj obitelji.

Također, mladim majkama do 21.godine osigurava stanovanje zajedno s njihovom djecom u za to namijenjenim stanovima kroz uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku.
Maloljetne se majke uključuju u sustav redovnog školovanja, a ostale majke u sustav obrazovanja odraslih ako se pokaže potreba i interes za istim.

U Majčinskom domu pruža se i usluga rane intervencije te usluga savjetovanja i pomaganja. Navedene usluge nastavljaju se pružati majkama i djeci i nakon odlaska sa smještaja.
Cilj pružanja navedenih usluga je samostalno preuzimanje majčine brige o sebi i djetetu.