Stambena zajednica – smještaj

Organizirano stanovanje uz povremenu podršku

Smještaj

stambene zajednice:

Smještaj uključuje:

stanovanje, prehranu, džeparac
stručnu pomoć i podršku
organizaciju slobodnog vremena

Stambenu zajednicu čini šest stanova na slijedećim lokacijama

  • Knežija, Braće Cvijića 36
  • Svetice, Divka Budaka 9b (2 stana)
  • Špansko, Vida Došena 39
  • Borovje, ulica grada Chicaga 13
  • Borovje, ulica grada Chicaga 37

Galerija: