EU

FONDOVI

KAMPANJA ZA RAZVOJ MREŽE UDOMITELJSKIH OBITELJI

Kako je cilj trogodišnjeg projekta „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“ podržanog sredstvima Europskog socijalnog fonda djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi osigurati kvalitetno odrastanje u modelima obiteljske skrbi, to je jedna od ključnih aktivnosti usmjerena na kampanju za razvoj mreže udomiteljskih obitelji.

U traganju za novim pristupima u kampanji, provedeno je anonimno anketiranje građana iz ciljne skupine koja ispunjava minimalne kriterije kao potencijalni udomitelji/ce. Kako je anketa bila anonimna, samo zainteresirani i po vlastitom izboru imali su mogućnost ostaviti svoje kontakte. Ukupno je popunjena 181 anketa, a kontakte je ostavilo 14 anketiranih.  

Svima vama koji ste odvojili svoje vrijeme za popunjavanje ankete, koji ste nam se javili  ili razmišljate o udomiteljstvu ovom prilikom zahvaljujemo i želimo svako dobro u blagdanskim danima i uspješnu godinu koja je pred nama.

Detalje o kampanji za razvoj mreže udomiteljskih obitelji pročitajte ovdje: Web info_EU

Dječji dom Zagreb trenutno provodi 2 (dva) projekta financirana iz sredstava EU:

Kontakt osoba za više informacija: Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

Naziv projekta: “Transformacija Dječjeg doma Zagreb-infrastrukturna prilagodba za pružanje izvaninstitucionalnih usluga”
(KK.08.1.3.02.0004)
Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.
Svrha projekta je pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u RH kroz ulaganja u prenamjenu i opremanje objekata.
Ukupna vrijednost projekta je 15.187.130,50 kn koji se 100 % financira iz sredstava EU – EFRR.
Razdoblje provedbe projekta od 2015. – 2021 .g.

Očekivani rezultati projekta: – povećanje broja korisnika izvaninstitucijskih usluga, smanjenje broja korisnika na smještaju u insitiucijama, adaptacija, rekonstrukcija i opremanje jedinica

Naziv projekta: “Transformacija Dječjeg doma Zagreb-širenje mreže izvaninstitucijskih usluga”
(UP.02.2.2.05.00003)
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020.
Svrha projekta je deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije djece i mladih, kroz promjene u strukturi stručnih i materijalnih resursa, izvaninstitucijskih usluga i
korisničkih skupina, te kroz inovativne pristupe Dječjeg doma Zagreb u razvoju mreže udomiteljskih obitelji kao partnera u alternativnoj obiteljskoj skrbi.
Projekt provodi Dječji dom Zagreb i udruga SVIMA kao partner.
Ukupna vrijednost projekta je 5.999.724,16 kn koji se 100 % financira iz sredstava EU – ESF.
Razdoblje provedbe projekta od 2018.-2021.

Kontakt osoba za više informacija: Nives Radeljić, voditeljica projekta

 

Transformacija

Infrastrukturna prilagodba

Izvaninstitucijske usluge

Iz sredstava EU

KAMPANJA „ZA SIGURNO ODRASTANJE U OBITELJI“

Završna konferencija pod nazivom „ZA SIGURNO ODRASTANJE U OBITELJI“,  projekta „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje izvaninstitucijskih usluga“ sufinanciranog sredstvima ESF-a, održana je u petak, 26.11.2021. godine od 10-12 sati u Dječjem domu ZAGREB, Nazorova 49 uz sudjelovanje predstavnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, predstavnica Grada Zagreba, stručnih suradnika i timova za udomiteljstvo Centra za socijalnu skrb Zagreb  i centara za socijalnu skrb Zagrebačke županije, te medija. Sukladno epidemiološkim mjerama broj sudionika/ca bio je ograničen. 

Zbog sve većeg broja zahtjeva za smještajem djece u ustanovu, poseban interes Dječjeg doma Zagreb je traženje novih rješenja, a što se nastojalo i kroz ovaj projekt. Razvijene su usluge Savjetovanja i pomaganja obiteljima s djecom u riziku od izdvajanja, kao i Rana intervencija djeci s neurorizikom iz ovih obitelji i djeci na smještaju u ustanovi. Kroz projekt je ovim uslugama obuhvaćeno 58 djece i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 94 obitelji s rizikom izdvajanja djece i udomiteljskih obitelji, što je više od planiranog. Ostvareno je: doprinos deinstitucionalizaciji povratkom 27 djece sa smještaja u 18 bioloških obitelji; doprinos prevenciji jer podržan ostanak 27 djece u biološkoj obitelji, a 5 udomiteljskih obitelji s 8 djece je podržano u procesu prilagođavanja. Kako na području grada Zagreba i Zagrebačke županije nedostaju udomiteljske obitelji, posebno je posvećena pažnja kampanji za širenje mreže udomiteljskih obitelji. Unatoč nepovoljnostima zbog epidemije koronavirusa, Dječji dom Zagreb je uvodeći inovativne pristupe u kampanji uspio potaknuti 10 obitelji da postanu novi udomitelji. Posebnu vrijednost predstavlja održivost razvijenih usluga i programa rada s udomiteljima, omogućena dobivanjem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za zapošljavanje stručnjaka, koji će nastaviti s ovim aktivnostima kao redovnim djelovanjem Dječje doma Zagreb na prevenciji i deinstitucionalizaciji djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.  Kako bi iskustvo i postignute ciljeve ovog projekta podijelili sa stručnom i drugom zainteresiranom javnošću, bit će dostupan zbornik radova.

Postignuti rezultati daju nadu da je uz dodatne napore sustava socijalne skrbi i zajednice moguće osigurati što većem broju djece i mladih  SIGURNO ODRASTANJE U OBITELJI.

Sigurno odrastanje

Transformacija dječjeg doma

Izvaninstitucijske usluge

Iz sredstava EU