Uprava centra

Centrom za djecu Zagreb rukovodi Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

Uprava Centra

Centrom upravlja Upravno vijeće imenovano za razdoblje od 26.07.2020. do 26.07.2024.: predsjednik UV-a mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent., zamjenica predsjednika Ivana Maras Pezer, dipl. talijanist i povjesničar i članovi: dr.sc. Mandica Vidović, dr.med.pedijatar, Mateja Mandić Blažević, mag.soc.pol. i Mirela Bradica.

Centrom za djecu Zagreb rukovodi Jasna Ćurković Kelava, dr.med.u mandatu od 24.01.2022. do 23.01.2026. godine.

upravadoma
Predsjednik i članice Upravnog vijeća i ravnateljica Centra