A.G. Matoš- aktivnosti

Akitvnosti u podružnici  i izvan nje

team-386673_960_720

Aktivnosti

Organizaciji slobodnog vremena kao jednom od glavnih faktora u prevenciji neprihvatljivog ponašanja i razvoju interesa i navika kojima će se osnažiti samopouzdanje i stvoriti pozitivna slika o sebi u Podružnici se poklanja velika pažnja.

Na nivou Podružnice organizirane su aktivnosti  različitih sadržaja koje su prilagođene uzrastu i potrebama svakog djeteta ponaosob.

GLAZBENA RADIONICA :

slušanje glazbe, pjevanje, učenje sviranja na jednom ili više instrumenata, terapeutski razgovori uz glazbu, organizacija i obilježavanje prigodnih datuma i događaja

POLITEHNIČKO KOMPJUTERSKA RADIONICA:

savladavanje osnovnih elemenata iz područja informatike, rad na razvoju vještina likovnog i tehničkog izražavanja putem različitih materijala i metoda.

SPORTSKE AKTIVNOSTI :

– organizirane su unutar i izvan Podružnice s ciljem osnaživanja   osjećaja pripadnosti užoj i široj socijalnoj sredini, razvoja interesa i sticanja socijalnih vještina potrebnih za uključivanje u skupinu vršnjaka.

Osim aktivnosti unutar Podružnice korisnici su svakodnevno uključeni na plivanje, tenis, borilačke vještine, veslanje, posjećuju kina , kazalište, prigodne kulturne i sportske manifestacije, odlaze na  izlete u okolicu grada.

U sklopu kanu kluba “Končar” naši korisnici redovito treniraju veslanje i odlaze na natjecanja.

Projekti i programi

  1. Uključeni korisnici Odjela malih skupina

Osnovna namjera programa je osnaživanje djece i jačanje prosocijalnog ponašanja kroz:

  • Osnaživanje pozitivne slike o sebi
  • Prepoznavanje i nošenje s emocijama
  • Podučavanje  nenasilne, asertivne komunikacije
  • Podučavanje o dječjim pravima, naročito onim vezanim uz participaciju djece u životnom okruženju.

Program provode članovi Hrabrog telefona (voditelji i volonteri) koji su uz iskustvo volontiranja na Hrabrom telefonu posebno educirani i senzibilizirani za rad sa djecom,  posebno zlostavljanom i zanemarenom djecom te koja su doživjela bilo koji oblik nasilja ili svjedočila istom. Izvoditelji ovog programa su pod stalnom supervizijskom podrškom uz mogućnost doedukacije kako na programu tako i unutar udruge.

 

2. Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“

Uključeni korisnici Odjela velikih skupina

Opći cilj projekta: Doprinijeti razvoju ukupnih osobnih  i profesionalnih kapaciteta mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi za veću konkurentnost i  jednake šanse dostupnosti tržištu rada

Svrha projekta: Razviti uslugu osobnog mentora kao novu uslugu u sustavu socijalne skrbi usmjerenu na individualne potrebe podrške mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi u procesu osamostaljivanja i zapošljavanja

 

3. Uključeni korisnici Odjela velikih i malih skupina

Cilj : rad na poboljšanju kvalitete života, organiziranjem i osmišljavanjem slobodnog vremena djece, održavanjem radionica, predavanja, priredbi, koncerata, izložbi, seminara i sl.

Radionice: kreativne radionice, informatička radionica,radionica učenja engleskog jezika sa izvornim govornicima, kulinarska grupa;

Radionice se održavaju jednom tjedno.

Rad sa korisnicima koji završavaju orazovanje i pripremaju se za tržište rada

Cilj: osnažiti korisnike u procesu osamostaljivanja i usvajanje novih vještina koje će im pomoći kod zapošljavanja.

 

4. Uključeni korisnici Odjela velikih skupina

Volonteri su naši pomagači u realizaciji odgojno orazovnih sadržaja i prijatelji naše djece. Uključuju se u rad na organizaciji slobodnog vremena korisnika, rade s korisnicima na savladavanju obrazovnih deficita i redovnih nastavnih sadržaja, organiziraju kreativne radionice,tematske radionice, osmišljavaju društvene igre i sl.;