I.G. KOVAČIĆ – Metode rada

Podružnica I.G. Kovačić provodi individualizirani pristup djeci

Metode

rada:

  • Individualizirani pristup
  • socijalno-pedagoške metode (uvjeravanja, navikavanja, poticanja, sprječavanja)
  • grupni rad

U podružnici rade:

  • predstojnik
  • socijalna radnica
  • psihologinja
  • odgajatelji/ce
  • tehničko osoblje (kuhar/ice, domar, pralja – spremačica)