A.G. Matoš – Što pružamo

Usluge podružnice

Što

pružamo?

1. Brigu o zdravlju koja uključuje:

procjenu općeg zdravstvenog stanja, praćenje općeg zdravstvenog stanja korisnika,higijensko-epidemiološki nadzor, organiziranje pružanja potrenih zdravstvenih usluga , pratnju pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga, savjetodavni rad i podršku korisniku, podjelu i kontrolu propisane terapije .

 

2. Odgoj koji uključuje:

pružanje podrške i savjetovanje, prevenciju rizičnih oblika ponašanja, osposobljavanje za samostalan život izvan ustanove, pomoć u savladavanju obrazovnih sadržaja, razvijanje navika zdrave prehrane, sudjelovanje u pripremanju obroka odnosno samostalno pripremanje obroka, razvijanje radnih, kulturnih i higijenskih navika;

 

3.Socijalnu podršku koja uključuje:

pružanje pomoći i podrške korisniku u razdoblju prilagodbe na uvjete života i rada u ustanovi, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, suradnju s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama, savjetodavni individualni i grupni rad i podršku korisniku, pripremu korisnika za otpust u biološku, posvojiteljsku ili udomiteljsku obitelj, drugu ustanovu, praćenje kvalitete skrbi roditelja, poticanje i praćenje kontakata, grupni i individualni savjetodavni rad s roditeljima i udomiteljima kod kojih su djeca na vikend-smještaju.

 

4. Psihološku podršku koja uključuje:

pružanje pomoći i podrške korisniku u razdoblju prilagodbe na uvjete života i rada u ustanovi, psihologijsku obradu korisnika, sudjelovanje u izradi i praćenju individualnog programa rada, psihološku podršku, primjenu različitih oblika savjetovanja u svrhu prevladavanja i osposobljavanja za samostalno rješavanje problema, rad na prevenciji rizičnih oblika ponašanja, grupni i individualni savjetodavni rad s roditeljima, odnosno udomiteljima ako su smještena djeca vikendom u udomiteljskoj obitelji, pripremu korisnika za otpust u biološku, posvojiteljsku ili udomiteljsku obitelj, drugu ustanovu;

 

5. Savjetovanje i pomaganje primarnih ili udomiteljskih oitelji koja uključuje:

Unapređivanje roditeljskih vještina za roditelje i udomitelje , individualni i grupni rad s roditeljima i udomiteljima u prostorijama ustanove, obiteljskoj kući , po potrebi tijekom vikenda i praznika

 

6. Zadovoljenje osnovnih životnih potreba: stanovanje, prehrana, odijevanje, organizaciju slobodnog vremena, džeparac.

 

O korisnicima i njihovim potrebama skrbe:

– Predstojnica

– Odgajateljice i odgajatelji – visokoobrazovani stručnjaci različitih profila sa dodatnim
edukacijama potrebnim za rad sa korisnicima, psihologinja, socijalna radnica;

– Kuharice, domar, pralja, spremačica;