Arhiva – Javna nabava

ARHIVA javne nabave od 2013 do 2022.

PLAN NABAVE 2020.
Preuzmite: 
Registar ugovora
Plan nabave za 2020.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova

NAMJEŠTAJ I OPREMA PROSTORA ZA DJECU
Poziv na dostavu ponuda za namještaj i opremu prostora za djecu 
Zagreb, 31.03.2020.
Poziv na dostavu ponude za namještaj i opremu prostora za djecu

SVJEŽE VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI  
Poziv na dostavu ponuda za svježe voće i orašasti proizvodi
Zagreb, 24.02.2020.
Poziv na dostavu ponude-svježe voće i orašasti plodovi

SVJEŽE POVRĆE I KRUMPIR
Poziv na dostavu ponuda za svježe povrće i krumpir.  
Zagreb, 24.02.2020.
Poziv na dostavu ponude-svježe povrće i krumpir

MESNI PROIZVODI 
Poziv na dostavu ponuda za mesne proizvode.
Zagreb, 18.02.2020.
Poziv na dostavu ponuda-mesni proizvodi

SVJEŽE MESO 
Poziv na dostavu ponuda za svježe meso.
Zagreb, 18.02.2020.
Poziv na dostavu ponuda-svježe meso

SOBOSLIKARSKI, LIČILAČKI I PARKETARSKI RADOVI  
Poziv na dostavu ponuda za soboslikarske, ličilačke i parketarske radove . 
Zagreb, 17.02.2020.
Poziv na dostavu ponuda-soboslikarski, ličilački i parketarski radovi

OPREMANJE KABINETA SENZORIČKE INTEGRACIJE
Poziv na dostavu ponuda za opremanje kabineta senzoričke integracije

JEDNOSTAVNA NABAVA – IZVOĐENJE KOMUNIKACIJA ZA PRILAZ VATROGASNIH VOZILA I POVRŠINA ZA RAD VATROGASNE TEHNIKE
Poziv na dostavu ponude za izvođenje komunikacija za prilaz vatrogasnih vozila i površina za rad vatrogasne tehnike
Zagreb, 26.07.2019.
Preuzmite: IZVOĐENJE KOMUNIKACIJA ZA PRILAZ VATROGASNIH VOZILA

JEDNOSTAVNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA OSOBNOG VOZILA – NOVO ILI RABLJENO DO GODINE DANA STAROSTI :
Poziv na dostavu ponude osobnog vozila – novog ili rabljenog do 1 godine starosti. 
Zagreb, 21.06.2019.
Preuzmite: 
JAVNA_NABAVA_osobno_vozilo

JEDNOSTAVNA NABAVA:
Poziv na dostavu ponuda.
Preuzmite:

Poziv na dostavu ponuda-oprema i popravak postojeće u Stambenoj zajednici
Poziv na dostavu ponude za svježu piletinu i puretinu
Troškovnik za svj.piletinu i puretinu,ispravni
Poziv na dostavu ponude za mlijeko, svježe i trajno
Poziv na dostavu ponude-dječje pelene za jednokratnu uporabu
Poziv na dostavu ponude-mliječni proizvodi
Poziv na dostavu ponude za sredstva za pranje i čišćenje (tekuća i praškasta)
Poziv na dostavu ponude za usluge pripreme i upravljanja
Poziv na dostavu ponuda za provođenje postupaka JN na projektu

JEDNOSTAVNA NABAVA ZA RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU :
Poziv na dostavu ponude  računala i računalne opreme  /Nazorova 49
Zagreb, 11.03.2019.
Preuzmite: 
Poziv na dostavu ponuda – računala i računalna oprema

JEDNOSTAVNA NABAVA ZA NABAVU KOMBI VOZILA :
Poziv na dostavu ponude  kombi vozila /Nazorova 49
Zagreb, 01.03.2019.
Preuzmite: 
Poziv na dostavu ponuda, kombi-vozilo (1)

JEDNOSTAVNA NABAVA
Poziv na dostavu ponude: Promocija projekta- posl.usluge marketinga i tiskanje marketinških materijala
Zagreb, 30.01.2019.
Preuzmite:
Promocija projekta-posl.usluge marketinga i tiskanje marketinških materijala

PLAN NABAVE 2019.
Preuzmite: 
Plan nabave 2019.
Izmjena plana nabave za 2019.g.

PONIŠTENJE JAVNE NABAVE : MOTORNO VOZILO – OSOBNI AUTOMOBIL SREDJE KLASE – NOVI
Zagreb, 02.11.2018.
Preuzmite odluku o poništenju: 
Poništenje javne nabave

JEDNOSTAVNA NABAVA ZA SMRZNUTU HRANU I MESO:
Poziv na dostavu ponude DOMU ZA DJECU ZAGREB, Nazorova 49 za:
–  Smrznute proizvode-riba,povrće i sladoled
–  Mesne proizvodi
Zagreb, 06.09.2018.,  12,00 sati.
Preuzmite dokumentaciju nabave: 
Smrznuti proizvodi-riba,povrće i sladoled
Mesni proizvodi

JEDNOSTAVNA NABAVA ZA MOTORNO VOZILO/OSOBNI AUTOMOBIL:
Poziv na dostavu ponude   motorno vozilo/osobi automobil Nazorova 49
Zagreb, 23.07.2018.,  16,00 sati.
Preuzmite: 
Motorno osobno vozilo_NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA KLIMA UREĐAJA
Poziv na dostavu ponude klimatizacije objekta Nazorova 49
Zagreb, 05.06.2018.,  8,00 sati.
Preuzmite: 
Klimatizacija objekta, Nazorova 49

EU PROJEKTI – financijski planovi 
Preuzmite: 
Financijski plan-ESF
Financijski plan-EFRR

PLAN NABAVE 2018.
Preuzmite: 
PLAN NABAVE 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova
Izjava Ravnatelja – nepostojanje sukoba interesa

 

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave 2017
Preuzmite:
Provedba_jednostavne_nabave_1
Provedba_jednostavne_nabave_2

 

DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE ZAGREB, ZAGREB, Nazorova 49
JAVNA NABAVA ZA 2017.

Zagreb, 22.02.2017.g.
Ur.broj: 256/2017

Na temelju članka 28. stavka 1 Zakona o javnoj nabavi (120/16) ravnateljica Doma utvrđuje Plan nabave Dječjeg doma Zagreb za 2017.g.
Planom nabave za 2017.g. utvrđuje se nabava roba, usluga i radova za koje su sredstva planirana u financijskom planu Doma, a financirana sredstvima Državnog proračuna.
Plan nabave za 2017.g. stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2017.g. i objaviti će se na internetskim stranicama Dječjeg
doma Zagreb.

Ravnateljica Doma
Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

Preuzmite : PLAN NABAVE ZA 2017

 

 

DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE ZAGREB, ZAGREB, Nazorova 49
JAVNA NABAVA ZA 2016.

Zagreb, 02.01.2016.g.
Ur.broj: 20/16
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11, 83/13 i 143/13) ravnateljica Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb donosi slijedeću:
ODLUKU O PROVEDBI NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJUSE SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI NE PRIMJENJUJE OBVEZA PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Ravnateljica Doma:
Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

 

Preuzmite : Plan nabave 2016
Preuzmite : Odluku o provedbi nabave

 

DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE ZAGREB, ZAGREB, Nazorova 49
JAVNA NABAVA ZA 2015.

Zagreb, 30.01.2015.g.
Ur.broj: 179/15
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11, 83/13 i 143/13) ravnateljica Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb donosi slijedeću:
ODLUKU O PROVEDBI NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJUSE SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI NE PRIMJENJUJE OBVEZA PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Ravnateljica Doma:
Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

Preuzmite plan javne nabave za 2014: Plan nabave javna objava – Izmjene i dopune
Preuzmite plan javne nabave za 2015: Plan javne nabave za 2015
Preuzmite registar ugovora (ažurirano): registar ugovora (ažurirano)
Preuzmite odluku o provedbi nabave: Odluka o provedbi

 

 

DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE ZAGREB, ZAGREB, Nazorova 49
JAVNA NABAVA ZA 2014.

Zagreb, 28.02.2014.g.
Ur.broj: 304/2014
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11, 83/13 i 143/13) ravnateljica Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb donosi slijedeću:

 

ODLUKU O PROVEDBI NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJUSE SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI NE PRIMJENJUJE OBVEZA PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Ravnateljica Doma:
Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

Preuzmite plan javne nabave za 2014: Plan nabave javna objava
Preuzmite odluku o provedbi nabave: odluka-str.1
Preuzmite odluku o provedbi nabave: odluka-str.2
Preuzmite odluku o provedbi nabave: odluka-str.3


 

Na temelju članka 20. stavka 1 Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) i članka 39. Statuta Doma, v.d.ravnateljice Doma donosi izmjene i dopune Plana nabave za 2012.g.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2013.g. objaviti će se na internetskim stranicama Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb.
Plan nabave za 2013.g. stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013.g. i objaviti će se na internetskim stranicama Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb.
Ur.broj:  1697/12
V.d. ravnateljice Doma:
Jelica Belošević, soc.radnica
U Zagrebu, 31.12.2013.g.

 

Preuzmite plan javne nabave za 2013 (izmjene i dopune plana): Plan_nabave_javna_objava
Preuzmite registar ugovora: Registar ugovora

Preuzmite plan javne nabave za 2012: Plan_nabave_javna_objava
Preuzmite plan javne nabave za 2013: Plan_nabave 2013 – javna_objava