Djelatnost

Pružanje socijalnih usluga djeci, mladima, trudnicama i majkama s djecom, obiteljima.

Centar djeluje u sustavu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Djeltanost podružnice

Djelatnost podružnice je pružanje socijalnih  usluga djeci, mladima, trudnicama i majkama s djecom, obiteljima.

1. Usluga privremenog smještaja

2. Usluga poludnevnog boravka

3. Usluga cjelodnevnog boravka

4. Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku

5 .Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku

6 .Usluga savjetovanja i pomaganja primarnih ili udomiteljskih obitelji

7. Usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi ili djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima

8. Usluga savjetovanja i pomaganja posvojiteljskim obiteljima

9. Usluga rane intervencije

10. Usluga smještaja u malim skupinama.

Dom navedene usluge pruža na lokacijama Sjedišta i Podružnica.

Usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku pružaju se u dislociranim stambenim jedinicama Stambene zajednice u naseljima Borovje, Svetice, Špansko i Knežija.

Usluge organiziranog stanovanja s 24 – satnom sveobuhvatnom podrškom pružaju se u naseljima Vrbani i Borovje.

 

POSVOJENJE I UDOMITELJSTVO

Centar ne provodi postupke posvojenja i udomiteljstva, ali u okviru svoje djelatnosti pruža usluge posvojiteljima i udomiteljima te djeci smještenoj u tim obiteljima.

Postupak posvojenja i udomljavanja te odabir posvojitelja ili udomitelja provodi centar za socijalnu skrb nadležan za dijete u skrbi.

Stručni tim doma (liječnik, psiholog, socijalni radnici, odgajatelj, medicinska sestra i dr.) daje stručnu pomoć odabranim posvojiteljima i udomiteljima oko preuzimanja brige za dijete, pružaju podršku i savjetuju ih tijekom i nakon postupaka posvojenja ili udomljavanja.

Statistički podaci pokazuju da je iz Doma u Nazorovoj u periodu od 10 godina (2002. – 2011.) ukupno posvojeno 283 djece, najviše posvojenja, 49, bilo je u 2005., a najmanje 2011., samo 8.

Podaci za posljednjih 7 godina na žalost pokazuju manji broj posvojene djece unatoč ujednačenom broju djece u skrbi Doma: u 2012. godini posvojeno je 30 djece, u 2013. samo 9 djece, u 2014. 14 djece, u 2015. godini 20 djece je otišlo na posvojenje. Na žalost 2016. je bila loša: samo 6 djece je posvojeno, 2017. katastrofalna za područje posvojenja iz Nazorove: samo 1 dijete je pronašlo svoju posvojiteljsku obitelj. U 2018. godini posvojeno je 6 djece, a u 2019. također 6. Ovim podacima stručnjaci sustava socijalne skrbi ne mogu biti zadovoljni, jer je broj djece koju roditelji potpuno zanemaruju puno veći, predugo borave u institucijama ili udomiteljskim obiteljima. Potrebno je i na centrima za socijalnu skrb i na sudovima ubrzati sve postupke koji se tiču djece i njihove perspektive odrastanja u obiteljima.

Za djecu koju biološki roditelji potpuno zanemaruju najbolji trajni oblik skrbi je posvojenje.

10 – 20 djece godišnje se smještava iz doma u udomiteljske obitelji, koje djetetu pružaju iskustvo odrastanja u obiteljskom okruženju. To je privremeni oblik skrbi o djetetu, udomitelji dobivaju naknadu za svoj posao i djetetove potrebe. Ovaj oblik skrbi, kad se nađe dobra i kvalitetna obitelj, za dijete je bolje rješenje od smještaja u instituciji

Poslove vezane za smještaj djece u udomiteljsku obitelj vodi centar za socijalnu skrb djeteta. U domu udomitelji mogu dobiti stručnu pomoć u skrbi o djetetu, savjetovanje te održavanje kontakata djeteta sa biološkim roditeljima.

PROCJENA POTREBA DJETETA I RANA INTERVENCIJA

Procjenu djetetovog razvoja i potreba te ranu intervenciju provodi multidisciplinarni tim kojega čine: liječnik pedijatar, psiholog, fizioterapeut, radni terapeut, logoped, edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, odgajatelji i medicinske sestre.

Praćenje i poticanje djetetovog razvoja kroz svakodnevnu njegu, aktivnosti i igru, tj. rutine zadaća su svih stručnih djelatnika. Poštujući individualne razlike u razvoju, djeca se, prema procjeni liječnika pedijatra uključuju u program rada stručnih djelatnika. Suradnja, savjeti, poticaj i podrška koji slijede važni su osobama koje skrbe o djeci, odgajateljima u skupinama, roditeljima, udomiteljima i posvojiteljima.

Logopedski kabinet opremljen je suvremenom opremom koja se koristi u rehabilitaciji slušanja i govora te brojnim niskotehnološkim i visokotehnološkim komunikacijskim uređajima.

 

U tretmanu edukacijskog rehabilitatora se kroz igru, pokret i različite aktivnosti potiče razvoj pažnje, koncentracije, motorike, emocionalna regulacija te spoznaje, ali i potiče samostalnost djeteta kroz rutine dana unutar doma ili u domu korisnika.


Radna terapija je namijenjena djeci čije su sposobnosti izvođenja aktivnosti dnevnog života narušene razvojem, ozljedom ili bolešću, okolinom ili kombinacijom navedenog.
Senzorička soba opremljena je posebnom opremom i igračkama te osmišljena na način da omogući aktivno kretanje i slobodnu igru u sigurnom okruženju.

USLUGA SAVJETOVANJA I POMAGANJA

 

Uslugu savjetovanja i pomaganja primarnim, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima pruža tim kojeg čine socijalni radnik i psiholog, u domu korisnika ili kod pružatelja usluge.
Provodi se u svrhu podrške obiteljima i djeci u svakodnevnim izazovima i teškoćama.
Usluga savjetovanja i pomaganja pruža se također djeci i mladima tijekom smještaja ili nakon izlaska iz doma.