PROGRAM UDRUGE MORE PRIČA

Glavni cilj programa Udruge More priča su pomoć i edukacija korisnika o čistoći naše obale. Program se provodi s ciljem osvještavanja mladih o važnosti Ekologije kroz likovne radionice i grupne susrete s djecom i mladima u Domu.


U 2016.g. odvijati će se radionice osim u Domu na sljedećim lokacijama:

– Krk,– čišćenje obale. Za ovu akciju predviđena su 2 vikenda.
– Tradicionalno sudjelovanje edukativno-ekološkoj akciji – Puntarska Draga svima nam draga
– III ekonomska škola – likovne radionice dva puta mjesećno pod vodstvom članova udruge i ponekad renomiranih umjetnika kao
gostiju.
– Izložbe – kontinuirane prodajne izložbe.