PROGRAM UDRUGE HRABRI TELEFON

Udrugom Hrabri telefon provodi program osnaživanja djece i mladih u institucionalnom tretmanu “Osnaživanje djece u dječjem domu” kroz teme radionica:


– osnaživanje pozitivne slike o sebi,
– prepoznavanje i nošenje s emocijama,
– podučavanje nenasilne asertivne komunikacije,
– podučavanje o dječjim pravima naročito onim vezanim uz participaciju korisnika u životnom okruženju.

Radionice se provode s djecom i mladima koji su se tek uključili u ustanovu te djecom i mladima koji su u ustanovi duže vrijeme.

Programom djeca usvajaju nova znanja o sebi, o svijetu oko sebe, razvijaju životne vještine koje će im omogućiti ostvarivnje kvalitetnijih odnosa sa svojom okolinom i osjeća da nisu sami sa svojim problemima. Zahvaljujući stjecanju novih znanja, vještina i osjećaja sigurnosti djeca postaju spremnija za samostalan život.