Press: Život kroz dramatizaciju

Dana 30. lipnja 2015. godine u prostorima Centra za kulturu August Cesarec održala se prezentacija diplomskog projekta studentice MA Produkcije scenskih i izvedbenih umjetnosti Nine Križan Život kroz dramatizaciju, kojeg je mentorirao prof.dr.sc. Darko Lukić. Autorice predstave su polaznice dramske grupe – Kristina, Doroteja i Dijana, ujedno štićenice Doma za djecu Ivan Goran Kovačić. U projektu su osim njih sudjelovale socijalne pedagoginje Iva Grgić i Ana Blažević, te dramaturginja Nina Gojić.

Projekt je nastao s namjerom da se pridonese kreativnom obrazovanju u institucijama koje su zadužene za odgoj i obrazovanje djece bez adekvatne roditeljske skrbi. Prva faza projekta sastojala se od provođenja socijalno- pedagoških radionica s ciljem međusobnog upoznavanja i stvaranja grupne kohezije. U drugoj fazi uslijedile su dramske radionice. Početne dramske radionice sastojale su se od Boalovih dramskih igri za glumce i neglumce, kroz koje su polaznice naučile koristiti osnove dramske tehnike što im je omogućilo daljni rad na završnoj predstavi. Tijekom projekta polaznicama su bili organizirani odlasci na brojne kazališne predstave te upoznavanje s glumcima i kazališnim institucijama u Zagrebu. Cilj projekta je osnaživanje i jačanje samopouzdanja polaznica kroz cjelokupan rad te podizanje svijesti o potrebi uključivanja štićenika institucija zaduženih za odgoj i obrazovanje djece bez adekvatne roditeljske skrbi u kulturni sadržaj.

Završna predstava nastala je metodom vođenih improvizacija na temu bullyinga, koju su polaznice same odabrale. Temi smo pristupili svjesni njezine težine i relevantnosti, ali ton predstave neopterećen je očekivanjima koje bi problematika međuvršnjačkog nasilja mogla postavljati. Osnovna narativna linija prekinuta je trima monolozima na slobodnu temu, izgovorenih iz privatnih pozicija izvođačica, a ne njihovih likova. U monolozima izvođačice progovaraju o različitim oblicima konformizma koje susreću u svojoj svakodnevici. Dramskom strukturom koja je isprekidana uplivima privatnih monologa polaznicama dramske grupe omogućeno je da steknu iskustvo izvođenja različitih dramskih formi, kao i da iz privatnih pozicija komentiraju svoje likove te tako izraze slaganje ili neslaganje s njihovim postupcima. Na taj način, pristupivši odabranoj temi iz više rakursa, stvorena je šira slika o preokupacijama današnje srednjoškolske populacije.

Projekt je podržan od Pravobraniteljice za djecu i Grada Zagreba.

Galerija