Grupa:

I.G. Kovačić

Press: Život kroz dramatizaciju

Dana 30. lipnja 2015. godine u prostorima Centra za kulturu August Cesarec održala se prezentacija diplomskog projekta studentice MA Produkcije scenskih i izvedbenih umjetnosti Nine Križan Život kroz dramatizaciju,

Nastavi➝