Obiteljski suradnik

Obiteljski suradniknovo zanimanje u sustavu socijalne skrbi  – prevencija izdvajanja djece iz primarne obitelji

 

UNICEF i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike usuglasili su suradnju u provedbi reformske mjere C4.3.R3 „Razvoj usluga u zajednici s ciljem prevencije institucionalizacije“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. U suradnji s provedbenim partnerom Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb (Centar za djecu Zagreb) te uz sudjelovanje Centra za odgoj i obrazovanje „Rudolf Steiner“ Daruvar dio projekta usmjeren je na razvoj novih oblika podrške roditeljstvu u stvaranju uvjeta za sigurno odrastanje djeteta u primarnoj obitelji. U tu svrhu, a u okviru usluge psihosocijalne podrške koju pružaju centri za pružanje usluga u zajednici kao novina, a prepoznato u stručnoj praksi kao potreba, uvedene su aktivnosti obiteljskog suradnika kao izravni rad u domu obitelji. Aktivnosti obiteljskog suradnika usmjerene su na prijenos svakodnevnih životnih vještina obiteljima s djecom u riziku od izdvajanja, a kada, po procjeni stručnih timova i uputnici područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, postoje potencijali za jačanje i usmjeravanje obitelji u osiguravanju odgovarajuće skrbi o djetetu/djeci.
Sukladno individualnom planu, obiteljski suradnik provodi aktivnosti usmjeravanja i izravne podrške usvajanju znanja i vještina članova obitelji u ostvarivanju svakodnevnih potreba vezano uz:
stanovanje i vođenje kućanstva, uključujući pomoć i podršku pri usvajanju radnih navika u održavanju domaćinstva te planiranju samostalne prehrane (priprema jelovnika, nabavka namirnica, pripremanje obroka, higijena namirnica i posuđa), pravilnom korištenju i održavanju kućanskih aparata i dr.,  raspolaganje novcem i planiranje kućnog budžeta (prihodi, rashodi, prioriteti, štednja), osobnu higijenu i higijenske navike,  praktičnu pomoć i podršku pri ostvarivanju prava na naknade i usluge u različitim sustavima, brigu o sebi i zdravlju, brigu o dobrobiti i zdravlju djece,
pomoć i podršku korisniku pri uspostavljanju i očuvanju neformalne mreže podrške (roditelji, braća/sestre, šira obitelj, prijatelji, poznanici, susjedi i drugi), organizaciju slobodnog vremena djece i odraslih,  druge praktične vještine.

 

Proces uvođenja aktivnosti obiteljskog suradnika obuhvatio je analizu programa i usluga podrške obiteljima u nekoliko EU zemalja, izradu standarda postupanja, izradu i provedbu programa izobrazbe za rad obiteljskog suradnika, metodologiju praćenja uvođenja aktivnosti obiteljskog suradnika u praksu rada s obiteljima i procjenu uspješnosti. Kroz definirane standarde omogućeno je zapošljavanje osoba s minimalno srednjom stručnom spremom različitih obrazovnih profila i radnog iskustva i izvan područja socijalne skrbi. O tome se posebno vodilo računa pri izobrazbi budućih obiteljskih suradnika. Zbog toga odabir tema u programu izobrazbe i razina prezentacije osigurava ujednačeno ovladavanje osnovnim znanjima o međunarodnim i nacionalnim standardima u zaštiti djece, sustavu socijalne skrbi, ulogama, uslugama, metodama, sadržajem, vještinama i ciljevima izravnog rada s obiteljima, a posebno s ulogom obiteljskih suradnika kao doprinosa smanjenju rizika i stvaranju uvjeta za sigurno odrastanje djece u vlastitoj obitelji.
Izobrazba za ovaj oblik podrške obiteljima s djecom organizirana je 2023/24. kada je u centrima za pružanje usluga u zajednici i zaposleno ukupno 51 obiteljski suradnik/ca u 20 centara za pružanje usluga u zajednici. Prema izvješću s danom 31.05. 2024. aktivnostima obiteljskog suradnika obuhvaćeno je 120 obitelji koje su to dragovoljno prihvatile, odnosno 184 roditelja i 293 djece na području cijele RH.
Centar za djecu Zagreb zaposlio je 9 obiteljskih suradnica, koje trenutno pružaju podršku u 34 obitelji (s ukupno 46 roditelja i 66 djece ).
Budući se radi o inovaciji bez modela u međunarodnoj praksi socijalnih usluga, u svrhu procjene u kojoj su mjeri aktivnosti obiteljskih suradnika u cijelosti i pojedinačno po obiteljima odgovorile potrebama obitelji za podrškom i dovele do željenih promjena, sukladno definiranim standardima, provodi se praćenje i procjena od strane stručnjaka u područnim uredima HZZSR i od strane korisnika samostalno ili uz podršku socijalnog radnika – koordinatora za obiteljske suradnike u centrima za pružanje usluga u zajednici kao pružatelja usluge. Prva iskustva i povratne informacije ohrabruju, ali i ukazuju na izazove u praksi koji će, nakon završetka ovog testnog razdoblja, dati usmjerenje u daljnjem širenju ovog oblika podrške i preventivnog rada u zaštiti prava djeteta na sigurno odrastanje u obitelji.

Centar za djecu Zagreb
27.06.2024.