NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA 06-2024

CENTAR ZA DJECU ZAGREB

raspisuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na puno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 1. SOCIJALNI RADNIK – PRIPRAVNIK (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na obavljanje

pripravništva (12 mj.)

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

 1. ODGAJATELJ PREDŠKOLSKE DJECE – VSS/VŠS (m/ž) – 4 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Odjeli u Nazorovoj i Jarunu i Podružnica Laduč

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja, edukacijske rehabilitacije, za učitelja razredne nastave

  • završen preddiplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja, fizioterapije ili

radne terapije

  • položen stručni ispit

 1. ODGAJATELJ – VSS (m/ž) – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Podružnica Laduč i Podružnica A.G.Matoš

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz odgojnih, obrazovnih, edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije, sociologije, kineziologije, pedagogije, politologije, teologije

 • položen stručni ispit

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – VŠS/SSS (m/ž) – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva

  • završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara

  • položen stručni ispit

  • odobrenje za samostalan rad

5. KUHAR – SSS (m/ž)/ 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

  • završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta

(diploma, svjedožba, potvrde o položenom stručnom ispitu), potvrdu o državljanstvu,

potvrda o nekažnjavanju).

Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

Centar za djecu ZAGREB, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili

putem e-maila: centarzadjecuzagreb@zg.ht.hr