NATJEČAJI U 2021. godini

Natječaji 2021:

 

 

Zagreb, 13.12.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju za zapošljavanje psihologa, logopeda,predškolskog odgajatelja i medicinske sestre objavljenom 17.11.2021. godine Povjerenstvo za izbor kandidata odabralo je:

 • na radna mjesta PSIHOLOGA: Maja Bukvić, Tina Fidrmuc i Matea Ćudina, Mia Kivač
 • na radno mjesto LOGOPEDA: Karla Jurjević
 • na radno mjesto PREDŠKOLSKOG ODGAJATELJA: Franka Vnučec
 • na radno mjesto MEDICINSKE SESTRE: Ana Marija Weingartner. 

Uprava Doma

Zagreb, 13.12.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG DOMA ZAGREB

Po natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg doma ZAGREB objavljenom dana 22.10.2021. godine (Narodne novine, web HZZ-a i Doma) Upravno vijeće je izabralo Jasnu Ćurković Kelava, dr.med., za ravnateljicu Dječjeg doma ZAGREB u narednom četverogodišnjem mandatu.

Na Odluku o izboru ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donio je odluku kojom daje prethodnu suglasnost za imenovanje J.Ć.Kelava ravnateljicom DD Zagreb.

Upravno vijeće Doma

Zagreb, 03.12.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju za zapošljavanje socijalnog radnika i odgajatelja objavljenom 17.11.2021. godine Povjerenstvo za izbor kandidata odabralo je:

 • na radna mjesta SOCIJALNIH RADNIKA: Nives Radeljić, Jelena Rogoz, Petra Kuzele i Marija Jularić,
 • na radna mjesta ODGAJATELJA: Zoran Kljajić, Diana Kralj, Mateja Glogović, Janja Klopotan i Josipa Grbavac,
 • na radno mjesto EDUKACIJSKOG REHABILITATORA izabrana je Maja Divljaković,
 • na radno mjesto FIZIOTERAPEUTA izabrana je Ema Jandroković.

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su se prijavili na navedena radna mjesta.

Uprava Doma

Zagreb, 01.12.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju za zapošljavanje pripravnika objavljenom 17.11.2021. godine odabrani su:

PSIHOLOG – Tanja Stokanović
SOCIJALNI RADNIK – Matea Krasić Totić
ODGAJATELJICA – Marija Murat.

Po realizaciji administracije s HZZ-om s odabranim kandidatima sklopiti će se Ugovor o radu za obavljanje pripravništva.

Svima koji su sudjelovali na natječaju zahvaljujemo na interesu.

Uprava Doma

Zagreb, 17.11.2021.

DJEČJI DOM ZAGREB

raspisuje

NATJEČAJ

 za prijem stručnih radnika na neodređeno puno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta

 1. SOCIJALNI RADNIK  – 4 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • položen stručni ispit

2. PSIHOLOG  – 3 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije
 • položen stručni ispit

3. LOGOPED  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij logopedije
 • položen stručni ispit

4. EDUKACIJSKI REHABILITATOR  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

5. ODGAJATELJ  – 5 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije
 • položen stručni ispit

6. ODGAJATELJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen preddiplomski studij predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit

7. FIZIOTERAPEUT  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen stručni studij fizioterapije
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
 • odobrenje za samostalan rad

            Za radna mjesta od točke 3. do 8. poželjno je iskustvo u radu s djecom, a za radna   mjesta pod točkama 1. i 2. poželjno je iskustvo u savjetodavnom radu s obiteljima i   položen vozački ispit B kategorije.

             Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta  (diploma, potvrde o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu), potvrdu o  državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju. Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

            Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e –maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

                                                                                           Ravnateljica Doma

                                                                                Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

 

 Zagreb, 17.11.2021.

DJEČJI DOM ZAGREB

raspisuje

NATJEČAJ

 za prijem stručnih radnika na obavljanje pripravničkog staža

 1. SOCIJALNI RADNIK (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

2. PSIHOLOG (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije

3. ODGAJATELJ (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije      

            Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta(diploma, potvrdu o  državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju).

  Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

            Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e – maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

                                                                                Ravnateljica Doma

                                                                     Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

                                                                                                   

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Klasa: 230-01/21-04/2

Urbroj: 524-08-02-03/1-21-16 od 25. X. 2021. (206)

NATJEČAJ

za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2021. godini.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:

– za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,

– za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,

– onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno imena, prezimena i adrese grupe kandidata,

2. životopis kandidata ili životopise pojedinog člana grupe kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 111/05),

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima, i to:

– onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,

– onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,

– onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,

– onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata,

2. životopis kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za Nagradu za životno djelo ili za Godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Ministarstvo rada, mirovinskoga
sustava, obitelji i socijalne politike

Zagreb, 03.11.2021.

 

Ur.br.: 1898/21

Zagreb, 22.10.2021.

Na temelju članaka  40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20, 138/20), te članka 45. Statuta Dječjeg doma Zagreb, Upravno vijeće Dječjeg doma Zagreb, temeljem Odluke od 04.10.2021.godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
 Dječjeg doma ZAGREB

Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije,  socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz st. 1. podst. 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz st. 1. podst. 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz st. 1. podst. 2. i 3. istoga članka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Dječjeg doma ZAGREB, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Doma sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja/icu Doma.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda ili elektronski zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice ili putovnice)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj (Narodne novine broj 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, biti će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte i telefonski, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije.

Prijave na natječaj podnose se Dječjem domu ZAGREB, Nazorova 49, Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Doma – ne otvarati“, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Dječji dom ZAGREB, Nazorova 49, 10000 Zagreb.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                   Upravno vijeće Dječjeg doma ZAGREB

 

 

04.10.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA RAVNATELJA/ICU

Odlukom Upravnog vijeća od 04.10.2021. godine poništava se zbog proceduralne greške natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg doma ZAGREB koji je objavljen 11.08.2021. godine u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg doma Zagreb.

 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG DOMA ZAGREB

Zagreb, 11.08.2021. god.

Ur.br.: 1162/21.

Na osnovu članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08. i 127/19.), članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) te članka 45. Statuta Dječjeg doma Zagreb, Upravno vijeće Dječjeg doma Zagreb, temeljem Odluke od 09.06.2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg doma Zagreb

Za ravnatelja/icu sukladno članku 154. Zakona o socijalnoj skrbi može biti imenovana osoba koja zadovoljava slijedeće uvjete:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
najmanje 5 godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje 3 godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
hrvatsko državljanstvo.

Iznimno ako se na javni natječaj nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Dječjeg doma Zagreb na mandat od 4 (četiri) godine uz prethodnu suglasnost ministra/ice nadležnog za poslove socijalne skrbi, a ista osoba može ponovno biti izabrana za ravnatelja/icu.

Upravno vijeće Dječjeg doma Zagreb će sa izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenja Odluke o imenovanju, sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetom.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
– dokaz o radnom stažu, sukladno stavku 1., podstavku 2. članka 154.
  Zakona o socijalnoj skrbi,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni
  postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s navedenom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Dječjem domu Zagreb, Zagreb, Nazorova 49, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Dječji dom ZAGREB
Nazorova 49, Zagreb

04.06.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA OD 26.05.2021. godine

Obavještavamo sudionike natječaja za predškolskog odgajatelja i medicinsku sestru da su izabrane:

1.Janja Palenkaš, odgajateljica predškolskog odgoja

2. Tea Taradi, medicinska sestra.

Zahvaljujemo na sudjelovanju!

Uprava Doma

 

26.05.2021. godine

DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta:

1. ODGAJATELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – završen preddiplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja, položen stručni ispit,  poželjno radno iskustvo u struci,

2. MEDICINSKA SESTRA/tehničar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – srednja škola za medicinsku sestru, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poželjno  radno iskustvo u radu s djecom.

 Zainteresirani kandidati prijave po natječaju trebaju poslati  u roku od 8 dana     od dana objave na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb uz naznaku „za   natječaj“. Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja: diploma/svjedodžba, uvjerenje o položenom stručnom ispitu/odobrenje za samostalan rad,  dokaz o radnom stažu i  potvrda o  državljanstvu RH.

     

02.03.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA OD 03.02.2021. godine

Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali na natječaju objavljenom u Narodnim novinama i oglasniku HZZ-a te na ovoj web stranici da su izabrane:

-za poslove psihologa izabrana je Sara Pavlović, mag.psih.

-za radno mjesto soc.radnika izabrana je Anja Skupnjak, mag.soc.rada

-za radno mjesto spremačice izabrana je Fatima Šemsidini.

Obrazloženje:

-Na natječaj za psihologa (M/Ž) prijavilo se 43 kandidata, u uži izbor ušlo je 14 kandidata s kojima je obavljen razgovor i nakon istog odabrana je Sara Pavlović, mag. psih.

-Na natječaj za soc.radnika (M/Ž) prijavilo se 36 kandidata, u uži izbor ušlo je 13 kandidata s kojima je obavljen razgovor, nakon istoga izabrana je Anja Skupnjak, mag.soc.rada

-Na natječaj za spremačicu prijavljeno je 17 kandidatkinja između kojih je odabrana Fatima Šemsidini.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na natječaju za ova 3 radna mjesta.

 

03.02.2021.

DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta:

1.SOCIJALNI RADNIK/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poželjne dodatne edukacije i radno iskustvo za rad s djecom i obiteljima

2.PSIHOLOG/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – završen diplomski sveučilišni studij psihologije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poželjne dodatne edukacije i  radno iskustvo za rad s djecom i obiteljima

3.SPREMAČICA – 1 izvršiteljica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: završeno osnovnoškolsko obrazovanje

 Zainteresirani kandidati prijave po natječaju trebaju poslati poštom u roku od 8 dana od dana objave na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb uz naznaku „za   natječaj“. Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja   (diploma, uvjerenje o položenom stručnom ispitu,  dokaz o radnom stažu),  uvjerenje o državljanstvu RH i uvjerenje o nekažnjavanju.

     

     

26.01.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA KUHARICE I KUĆNOG MAJSTORA – VOZAČA

I – Po natječaju za radno mjesto kuhar/ica – 2 izvršitelja, objavljenom u Narodnim novinama, na oglasniku HZZ-a i ovoj web stranici izabrani su:

1.Božica Papeš iz Zagreba, 

2. Meri Čengić iz Zagreba.

II – Po natječaju za radno mjesto kućnog majstora – vozača – 2 izvršitelja, objavljenom u Narodnim novinama, na oglasniku HZZ-a i ovoj web stranici izabrani su:

1.Damir Baršić iz Zagreba,

2.Miroslav Josipović iz Zaprešića.

Obrazloženje: Na gore navedeni natječaj prijavilo se 56 kandidata/kandidatkinja. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i provedenim razgovorima s kandidatima iz užeg izbora odabrani su gore navedeni kandidati.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na natječaju!