Natječaj za prijem  radnika na neodređeno puno radno vrijeme

DJEČJI DOM ZAGREB

raspisuje

NATJEČAJ

 za prijem  radnika na neodređeno puno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta

 1. PSIHOLOG – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij psihologije
  • položen stručni ispit

2. VODITELJ RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • Završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja
  • Najmanje 3 godine iskustva na odgovarajućim poslovima

3. ODGAJATELJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA – 2 izvršitelja/ice

Uvjeti:

  • završen preddiplomski studij predškolskog odgoja
  • položen stručni ispit

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 3 izvršitelja/ice

Uvjeti:

  • srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
  • odobrenje za samostalan rad

Za radna mjesta pod točkama 3. i 4. poželjno je iskustvo u radu s djecom, a za radno mjesto pod točkom 1.  poželjno je iskustvo u savjetodavnom radu s djecom i obiteljima te položen vozački ispit B – kategorije.  Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta(diploma, potvrde o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu), potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju.

 Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e – maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.