„ZA SIGURNO ODRASTANJE U OBITELJI“

Završna konferencija pod nazivom „ZA SIGURNO ODRASTANJE U OBITELJI“,  projekta „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje izvaninstitucijskih usluga“ sufinanciranog sredstvima ESF-a, održana je u petak, 26.11.2021. godine od 10-12 sati u Dječjem domu ZAGREB, Nazorova 49 uz sudjelovanje predstavnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, predstavnica Grada Zagreba, stručnih suradnika i timova za udomiteljstvo Centra za socijalnu skrb Zagreb  i centara za socijalnu skrb Zagrebačke županije, te medija. Sukladno epidemiološkim mjerama broj sudionika/ca bio je ograničen. 

 

Zbog sve većeg broja zahtjeva za smještajem djece u ustanovu, poseban interes Dječjeg doma Zagreb je traženje novih rješenja, a što se nastojalo i kroz ovaj projekt. Razvijene su usluge Savjetovanja i pomaganja obiteljima s djecom u riziku od izdvajanja, kao i Rana intervencija djeci s neurorizikom iz ovih obitelji i djeci na smještaju u ustanovi. Kroz projekt je ovim uslugama obuhvaćeno 58 djece i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 94 obitelji s rizikom izdvajanja djece i udomiteljskih obitelji, što je više od planiranog. Ostvareno je: doprinos deinstitucionalizaciji povratkom 27 djece sa smještaja u 18 bioloških obitelji; doprinos prevenciji jer podržan ostanak 27 djece u biološkoj obitelji, a 5 udomiteljskih obitelji s 8 djece je podržano u procesu prilagođavanja.

Kako na području grada Zagreba i Zagrebačke županije nedostaju udomiteljske obitelji, posebno je posvećena pažnja kampanji za širenje mreže udomiteljskih obitelji. Unatoč nepovoljnostima zbog epidemije koronavirusa, Dječji dom Zagreb je uvodeći inovativne pristupe u kampanji uspio potaknuti 10 obitelji da postanu novi udomitelji. Posebnu vrijednost predstavlja održivost razvijenih usluga i programa rada s udomiteljima, omogućena dobivanjem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za zapošljavanje stručnjaka, koji će nastaviti s ovim aktivnostima kao redovnim djelovanjem Dječje doma Zagreb na prevenciji i deinstitucionalizaciji djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

 Kako bi iskustvo i postignute ciljeve ovog projekta podijelili sa stručnom i drugom zainteresiranom javnošću, bit će dostupan zbornik radova. Postignuti rezultati daju nadu da je uz dodatne napore sustava socijalne skrbi i zajednice moguće osigurati što većem broju djece i mladih SIGURNO ODRASTANJE U OBITELJI.