TRANSFORMACIJA USTANOVA

Razvoj sustava skrbi o djeci usmjeren je na transformaciju i deinstitucionalizaciju ustanova. To u praksi znači skraćivanje boravka djece u instituciji, davanje prednosti udomiteljstvu i posvajanju, gdje je moguće. Dom se u svijetlu tih promjena planira transformirati u CENTAR ZA DJECU, koji će pružati razne usluge institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za djecu i obitelji (biološke, udomiteljske i posvojiteljske).

 

Već sada Dom Zagreb ima najkraći prosječni boravak djeteta u domu: 1 godina u Nazorovoj (djeca 0 – 7 godina) i 2 godine u podružnicama (školska djeca). Hrvatski prosjek je 4 godine.

 

Stručnjaci Doma smatraju, zbog izrazitih potreba i porasta socijalne patologije kod djece, da je najbolja skrb kombinacija svega što pruža dom (stručna i materijalna pomoć djeci, opservacija djece, rana dijagnostika i intervencija, stručna podrška obiteljima, kratkotrajni smještaji djece, stambene zajednice, skrb o majkama i djeci i dr.) i kvalitetna udomiteljska obitelj (iskustvo obiteljskog života, osjećaj pripadnosti, emocionalna podrška).