PODRŠKA ŠIRENJU MREŽE UDOMITELJSKIH OBITELJI ZA DJECU I MLADE

Projekt „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“ predstavlja provedbu Individualnog plana deinstitucionalizacije i transformacije Dječjeg doma Zagreb kojeg je donijelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH, kroz širenje mreže izvaninstitucijskih usluga (usluge Savjetovanja i pomaganja ; Rane intervencije), te inovativne pristupe Dječjeg doma Zagreb u razvoju mreže udomiteljskih obitelji na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije kao partnera u alternativnoj obiteljskoj skrbi, poštujući pravo na jednaku dostupnost usluga i što veći obuhvat djece i mladih u visokom riziku.

 

Podržan sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF-a), projekt je omogućio proširenje stručnih kapaciteta zapošljavanjem i formiranjem novih timova za pružanje usluge Savjetovanje i pomaganje i Rana intervencija. Ove usluge usmjerene su na prevenciju izdvajanja djece iz obitelji ili pripremu obitelji za povratak djece koja su na smještaju u ustanovi.

 

Najveći broj djece na smještaju u Dječjem domu Zagreb ima kontakte sa svojim roditeljima u mjeri i na način kako su stručni timovi procijenili da je u najboljem interesu djeteta. Svakako je u najboljem interesu ove djece da što kraće vrijeme borave u ustanovi. Kada nije moguć povratak u obitelj, potrebno je osigurati alternativnu obiteljsku skrb kroz uslugu udomiteljstva. Iako se radi o usluzi definiranoj zakonom i pravilnicima, kvaliteta i dugoročnost ovog odnosa ovise o komplementarnosti osoba, prihvaćanju djeteta takvo kako jeste i načinu na koji se u određenoj obitelji grade odnosi.

 

Kako je broj sada angažiranih udomiteljskih obitelji nedovoljan za podmirenje potreba za smještajem, to se Dječji dom Zagreb pridružio naporima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, centara za socijalnu skrb i drugih dionika javnog i civilnog sektora u motiviranju i pronalaženju novih obitelji.

 

Cilj projekta je doprinijeti smanjenju broja i vremena boravka u ustanovi djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i osigurati im kvalitetno odrastanje u modelima obiteljske skrbi.

 

U tu svrhu izrađen je informativni letak: DDZ_udomiteljstvo

 

U traganju za novim pristupima u razvoju mreže udomiteljskih obitelji provodimo anonimno anketiranje građana slučajnim uzorkom. Želimo dobiti:

– bolji uvid u stavove građana o udomiteljstvu

– realnu procjenu potencijala za razvoj udomiteljstva u pojedinim zajednicama ili skupinama građana

– promociju udomiteljstva

– saznanja što bi obitelji motiviralo za donošenje odluke o bavljenju udomiteljstvom

– motiviranje građana da se odluče za udomiteljstvo kao društveno vrednovanu ulogu u skrbi o djeci i mladima

– senzibilizaciju građana na životne izazove s kojima se nose djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi bilo da su na smještaju u ustanovi ili u udomiteljskoj obitelji