ODRŽAN STRUČNI SKUP “SAČUVAJMO NJIHOV ZAGRLJAJ”

U organizaciji Dječjeg doma Zagreb održan je Stručni skup dana 07.12.2018. od 10,00 do 14,00 sati s ciljem sveobuhvatnije i kvalitetnije skrbi o trudnicama i mladim majkama s djecom.

Skup “Sačuvajmo njihov zagrljaj” otvorila je ministrica Nada Murganić i svesrdno podržala sve aktivnosti s ciljem unapređivanja skrbi o ovoj vrlo osjetljivoj korisničkoj skupini, a posebno je podržala prijedlog Doma da se kod izrade novog Zakona o socijalnoj skrbi omogući ostanak majke s djetetom u skrbi do navršene treće godine života djeteta što bi bio veliki pomak u odnosu na aktualni Zakon.

Ravnateljica Jasna Ćurković Kelava pozdravljajući izlagače i nazočne istaknula je važnost omogućavanja majkama s djecom dulji ostanak u sustavu skrbi umjesto sadašnjih najviše jednu godinu i to nakon boravka u Majčinskom domu u organiziranom stanovanju sa sveobuhvatnom ili povremenom podrškom.

Izlaganje o uslugama u skrbi o trudnicama i majkama s djecom u Majčinskom domu u Nazorovoj održala je voditeljica Majčinskog doma Dragana Miletić uz pedijatricu Martinu Krmek i voditeljicu Odjela rane intervencije Svjetlanu Tončetić Bogović.

Tatjana Katkić Stanić iz MDOMSP-a govorila je o mogućnostima koje sadašnji Zakon o soc.skrbi omogućava obiteljima s djecom, a kao načelnica Odjela i voditeljica Radne skupine za izradu novog Zakona o širenju mreže socijalnih usluga za djecu i obitelji.

Posebno dirljivo bilo je izlaganje “Priča jedne mame” Florije Aslani koja je govorila o teškoćama s kojima je odrastala te o problemima koje ima kao samohrana majka 2 djevojčice, a bez podrške partnera i obitelji.

 

O mogućnostima širenja udomiteljske mreže za skrb o majkama s djecom govorila je prof.dr.sc. Maja Laklija sa Studijskog centra socijalnog rada, a što će omogućiti i novi Zakon o udomiteljstvu.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović govorila je o važnosti zaštite prava djeteta na život uz majku a Ksenija Sviben, voditeljica Podružnice Maksimir o važnoj ulozi centra za soc.skrb u zaštiti trudnica i majki s djecom.

Iskustva rada s ovom korisničkom skupinom prenijeli su Ivana Hemen i Dina Peronja iz Caritasove Kuće ljubavi.

Nives Radeljić, voditeljica EU projekata Doma govorila je o mogućnostima razvoja usluga kroz projekte Europskog socijalnog fonda koje Dom aktualno provodi i koji su u planu.

 

Dugogodišnja suradnica, izvršna direktorica Udruge Korak po korak Silvija Stanić predstavila je program Mama je mama koji u suradnji s Domom Udruga provodi više od 10 godina. Upraviteljica Zaklade Vaša pošta Senka Klarić izlagala je o iskustvima suradnje s Dječjim domom Zagreb kroz projekt životnih osiguranja za majke s djecom, već 12 majki je osigurano i isplaćivana im je mjesečna potpora od 1.800,00 kn u periodu od 2 godine nakon izlaska iz Majčinskog doma.

 

Svi sudionici skupa složili su se da je potrebno novim Zakonom produžiti raznovrsne usluge skrbi za majku i dijete najdulje do navršene treće godine života djeteta i uz sudjelovanje brojnih dionika pomoći da majka ostane sa svojim djetetom dugoročno.

Galerija