NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49 raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta:

 

1. ODGAJATELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za Podružnicu A.G.Matoš

Uvjeti: – diplomski sveučilišni studij iz odgojnih, obrazovnih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije, položen stručni ispit

 

2. ODGAJATELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme za Sjedište u Nazorovoj 49

Uvjeti: – diplomski ili preddiplomski studij predškolskog odgoja, položen stručni ispit

 

3. ODGAJATELJ/ICA – VJEŽBENIK/ICA– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci – odrađivanje pripravništva

Uvjeti: diplomski sveučilišni studij iz odgojnih, obrazovnih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije.

 

Zainteresirani kandidati prijave po natječaju trebaju poslati poštom u roku od 8 dana od dana objave na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb uz naznaku „za natječaj“. Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja (diploma, uvjerenje o položenom stručnom ispitu i dr.), uvjerenje o državljanstvu RH.