Natječaj za prijem stručnog radnika na obavljanje pripravničkog staža

DJEČJI DOM ZAGREB

 

 raspisuje

 NATJEČAJ za prijem stručnog radnika na obavljanje pripravničkog staža

 EDUKACIJSKI REHABILITATOR (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta (diploma, potvrdu o  državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju).

  Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e  maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.