Natječaj za prijem radnika na neodređeno puno radno vrijeme

DJEČJI DOM ZAGREB

 

 

raspisuje

 NATJEČAJ

za prijem  radnika na neodređeno puno radno vrijeme za slijedeće radno mjesto

  1. ODGAJATELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA  2 izvršitelja/ice

Uvjeti:

  • završen preddiplomski ili diplomski studij predškolskog odgoja
  • najmanje 1 godina radnog iskustva
  • položen stručni ispit   

            Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta  (diploma, potvrde o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu), potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju.

 

Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e – maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.