NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA

CENTAR ZA DJECU ZAGREB

raspisuje

NATJEČAJ

 za prijem  radnika na neodređeno puno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 

 

 1. ODGAJATELJ PREDŠKOLSKE DJECE – VSS (m/ž) – 4 izvršitelja/ice

              Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ranog i  predškolskog odgoja, edukacijske rehabilitacije, za učitelja razredne nastave
 • položen stručni ispit
 • okvirna neto plaća 1.750,00 eura
 1. ODGAJATELJ PREDŠKOLSKE DJECE – VŠS (m/ž) – 6 izvršitelja/ice

              Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja, fizioterapije ili radne terapije
 • položen stručni ispit

                 –    okvirna neto plaća 1.500,00 eura

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – VŠS (m/ž) – 2 izvršitelja/ice

              Uvjeti:

 • završen stručni studij sestrinstva
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • okvirna neto plaća 1.500,00 eura
 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – SSS (m/ž) – 2 izvršitelja/ice

         Uvjeti:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • okvirna neto plaća 1.400,00 eura
 1. VOZAČ – KUĆNI MAJSTOR (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

        Uvjeti:

 • završeno strukovno ili srednjoškolsko obrazovanje (KV, SSS)
 • vozački ispit B kategorije
 • okvirna neto plaća 1.100,00 eura

            Za sva radna mjesta mjesto rada je Odjel JARUN i odjeli u Nazorovoj 49.

            Za  poslove pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4.  rad se odvija u smjenama, 40 sati

            tjedno, 24/7.

            Za posao pod rednim brojem 5. posao se odvija u 2 smjene, 40 sati tjedno.

 

            Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta

            (diploma, svjedožba, potvrde o položenom stručnom ispitu), potvrdu o državljanstvu,    

            potvrda o nekažnjavanju).

 

            Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

            Centar za djecu ZAGREB, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili

            putem e-maila: centarzadjecuzagreb@zg.ht.hr