MALI MEDIJATORI

Svrha programa „Mali medijatori“ je prevencija nasilničkog ponašanja među djecom.

Glavni cilj programa je upoznati djecu s znanjima i vještinama koje će im koristiti u rješavanju svakodnevnih sukoba. Upoznavanjem djece s medijacijom kao metodom nenasilnog rješavanja sukoba, stvara se pozitivna atmosfera, okruženje u kojem se djeca osjećaju sigurno, prihvaćeno, ugodno i poštovano. Takva pozitivnija atmosfera može utjecati na sam proces odgoja i obrazovanja i na rezultate uspjeha svakog pojedinog djeteta. Prema načelima medijacije sukob može biti konstruktivan i ne mora uvijek završiti pobjedom jedne strane i ponižavanjem druge. Iz sukoba obje strane mogu izaći kao pobjednici, a ponekad i kao prijatelji jer je osnovna svrha medijacije njena usmjerenost na izgradnju odnosa u budućnosti.

 

ODGOJNO OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI PROGRAMA
• jačanje osjećaja samopoštovanja,
• uočavanje pozitivnih osobina drugih,
• razvijanje međusobnog povjerenja i potpore,
• razvijanje osjećaja osobne odgovornosti i suradničkih odnosa
• prepoznavanje sukoba u svakodnevnom životu,
• upoznavanje različitih načina rješavanja sukoba i sporova među djecom
• uočiti mogućnost pozitivnog rješavanja sukoba
• stvaranje boljeg odgojnog i socijalnog okruženja
• uvidjeti postojanje sličnosti i razlika među ljudima
• razumijevanje, prihvaćanje i poštivanje drugačijih mišljenja i uvjerenja
• učenje komunikacijskih vještina

 

NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA
Program će se realizirati kroz održavanje radionica u trajanju od 45 minuta 2 puta u mjesecu kroz cijelu nastavnu godinu.

 

METODE RADA
U radu će se koristiti metode učenja i poučavanja:
• metoda usmenog izlaganja,
• metoda razgovora,
• metoda demonstracije,
• metoda crtanaj i pisanja,
• metoda čitanja i rada na tekstu,
• metoda igranja uloga