JEDNODNEVNI IZLET STRUČNIH DJELATNIKA, UDOMITELJA I DJECE O KOJOJ SKRBE

U okviru trogodišnjeg projekta „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“  podržanog sredstvima  Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020.  po   Pozivu na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“, važan dio aktivnosti usmjeren je na podršku razvoju mreže udomiteljskih obitelji kao partnera u osiguravanju modela obiteljske skrbi za djecu koja privremeno borave na smještaju u ustanovi. U tu svrhu jednom godišnje organiziramo zajedničke izlete kao priliku da se u manje formalnim okolnostima bolje upoznamo i razvijamo suradnički odnos između stručnih timova i udomitelja, a samoj djeci pružimo nove sadržaje učenja i zabave.

Još uvijek pod dobrim dojmovima s našeg zajedničkog  jednodnevnog izleta u Ogulin i posjeta Ivaninoj kući bajke.


Više o svemu na EU FONDOVI

Galerija