ARHIVA NATJEČAJA

Arhiva natječaja

 

Zagreb, 06.12.2023.

DJEČJI DOM ZAGREB

 raspisuje

 NATJEČAJ

 za prijem  radnika  na puno radno vrijeme za radna mjesta:

Natječaj 06.12.2023. – PREGLEDAJ NATJEČAJ

Zagreb, 16.10.2023.

DJEČJI DOM ZAGREB

 raspisuje

 NATJEČAJ

 za prijem  radnika  na puno radno vrijeme za radno mjesto:

1. POMOĆNI RADNIK – SPREMAČICA–3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Uvjeti: – završeno osnovnoškolsko obrazovanje

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta(diploma/svjedodžba, potvrda o radnom iskustvu), potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju.

Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e –maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

 

Zagreb, 11.10.2023.

BAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju za zapošljavanje pripravnika/ce objavljenom 25.09.2023. godine u Narodnim novinama, na web stranici HZZ-a i Doma primljeni su:

             1. pripravnik/ca psiholog: Jelena Zdunić, magistra psihologije        

Zahvaljujemo svim sudionicima natječaja!

Uprava Doma

 

Zagreb, 11.10.2023.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA od 01.09.2023. godine

Na natječaju od 01.09.2023. godine objavljenom u Narodnim novinama, web stranici Doma i stranici HZZ-a Povjerenstvo je odabralo slijedeće kandidate:

I Na poslove voditelja mjere intenzivnog nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi odabrani su:

1.Damjan Janjušević, dipl.soc.radnik (Podružnica Laduč)

2.Boro Kljajić, dipl.soc.radnik (Podružnica A.G.Matoš)

3.Ana Jelavić, dipl.soc.pedagog (Podružnica A.G.Matoš)

4.Jozo Petrić, dipl.soc.radnik (Nazorova)

5.Helena Patek, dipl.soc.radnica (Nazorova).

II Na radna mjesta obiteljskog suradnika/ce odabrani su:

1.Antonela Smrekar (Podružnica Laduč)

2.Mirela Jaić (Podružnica Laduč)

3.Andreja Šego (Podružnica A.G.Matoš)

4.Divna Mufić (Nazorova)

5.Jelena Kirin (Nazorova).

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su sudjelovali na natječaju!

Uprava Doma

 

Zagreb, 27.09.2023.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA od 25.08.2023. godine

Na natječaju objavljenom 25.08.2023. godine odabrani su kandidati:

– Na radna mjesta ODGAJATELJA: Za Podružnicu LADUČ odabrani su: Martina Strmečki Stakor, Valentina Hanžek i Valentina Kujundžić. Za Podružnicu A.G.Matoš: Andrijana Šunić i Dora Kličan.

-Na radno mjesto ODGAJATELJA PREDŠKOLSKE DJECE: Pavle Bukovac, Ema Vata i Merita Horvat.

-Na radno mjesto MEDICINSKA SESTRA: Ivana Kos

-Na radno mjesto KUHAR: DOMINIK ŽINIĆ.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na natječaju!

Uprava Doma

                                                                         

Zagreb, 25.09.2023.

DJEČJI DOM ZAGREB

 raspisuje

 NATJEČAJ

 za prijem  radnika na obavljanje pripravničkog staža

 1. PSIHOLOG (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u RH

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta (diploma, potvrdu o  državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju).     Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e – maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

 

Zagreb, 06.09.2023.

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2023. godini, obavijest i suradnja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8361581.html

 

Zagreb, 01.09.2023.

DJEČJI DOM ZAGREB

Nazorova 49, Zagreb

 raspisuje

 NATJEČAJ

 za  radna mjesta:

1.OBITELJSKI SURADNIK/ICA –5 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti: završena srednja škola, vozačka dozvola B kategorije, izobrazba za rad obiteljskog suradnika.  (Po odabiru kandidata, prije početka rada sa obiteljima, osigurana je izobrazba za navedeno radno mjesto).

Mjesto rada: u domu obitelji te u Sjedištu Doma i podružnicama A.G.Matoš i Laduč

Opis poslova:rad s članovima obitelji u njihovom domu, pružanje podrške roditeljimadjece radi usvajanja znanja i vještina vezano za svakodnevno funkcioniranje  domaćinstva i brige o djeci.

2.VODITELJ/ICA MJERE INTENZIVNE STRUČNE POMOĆI I NADZORA – 5 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti: završen diplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, položen stručni ispit, vozačka dozvola B kategorije, završena edukacija za navedeno radno mjesto (nakon odabira kandidata poslodavac osigurava edukaciju).

Mjesto rada: u domovima obitelji te u Sjedištu Doma i podružnicama A.G.Matoš i Laduč.

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta

(diploma/svjedodžba, potvrde o položenom stručnom ispitu, vozačka dozvola), potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju.

Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e –maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr

 

 

Zagreb, 25.08.2023.

DJEČJI DOM ZAGREB

Nazorova 49, Zagreb

 raspisuje

 NATJEČAJ

 za zapošljavanje  radnika na upražnjena radna mjesta:

1. ODGAJATELJ/ICA – 5 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme za Podružnicu LADUČ i Podružnicu A.G.MATOŠ

Uvjeti :diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, sociologije, kineziologije, pedagogije ili studij za učitelja ili nastavnika, položen stručni ispit

2. ODGAJATELJ/ICAPREDŠKOLSKE DJECE – 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme za Podružnicu LADUČ i Dom u Nazorovoj 49

Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski studij ranog i predškolskog odgoja, učiteljski studij, studij za radnog terapeuta ili fizioterapeuta, položen stručni ispit

3.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme za Sjedište Doma u Nazorovoj 49

Uvjeti: završena srednja medicinska škola, licenca za samostalan rad

4.KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme i 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (dulja zamjena)

Uvjeti: završena škola za kuhare, poželjno radno iskustvo

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta (diploma/svjedodžba, potvrde o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu), potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju.

Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e –maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr

 

Zagreb, 21.06.2023.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju za zapošljavanje pripravnika/ce objavljenom 31.05.2023. godine u Narodnim novinama, na web stranici HZZ-a i Doma primljeni su:

             1. pripravnik/ca psiholog: Tina Radić Čmaje, magistra psihologije

             2. pripravnik/ca socijalni radnik: Tea Cvitković, magistra socijalnog rada

Zahvaljujemo svim sudionicima natječaja!

Uprava Doma

 

Zagreb, 09.06.2023.

DJEČJI DOM ZAGREB

raspisuje

NATJEČAJ

 za prijem  radnika na puno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta

1.  ODGAJATELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme za Dom u Nazorovoj i Podružnicu LADUČ

               Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit   

  2. PSIHOLOG (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za Podružnicu LADUČ

              Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije
 • položen stručni ispit 

   3. PSIHOLOG (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za dulje bolovanje) za Podružnicu LADUČ

                Uvjeti: isto kao pod točkom 2.

    4. KUHAR/ICA  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

                Uvjeti:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
 • poželjno radno iskustvo

         

   Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta (diploma, potvrde o položenom stručnom ispitu), potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju.

            Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

            Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem  e–maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr

 

         

Zagreb, 31.05.2023.

DJEČJI DOM ZAGREB

 raspisuje

 NATJEČAJ

 za prijem stručnih radnika na obavljanje pripravničkog staža

1.SOCIJALNI RADNIK (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, Uvjeti: VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada u RH

 2. PSIHOLOG (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, Uvjeti: VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u RH

            Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta (diploma, potvrdu o  državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju).   Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:   Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e –  maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

 

 Zagreb, 24.05.2023.

DJEČJI DOM ZAGREB

 raspisuje

 NATJEČAJ

 za prijem  radnika  za slijedeća radna mjesta

 1.  KUHAR/ICA  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – Završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara

              – Poželjno radno iskustvo

 1. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

       Uvjeti: – Završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara

                     – Poželjno radno iskustvo

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta (svjedožba, potvrdo o radnom iskustvu), potvrdu o državljanstvu, potvrdu   nekažnjavanju. Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na  adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“  ili putem e –  maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

       

  Zagreb, 20.04.2023.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju za popunjavanje radnih mjesta objavljenom 29.03.2023. godine u Narodnim novinama, na web stranici HZZ-a i Doma primljeni su:

-Na radna mjesta MEDICINSKE SESTRE: Kristina Sedlar, Ivana Grizelj, Margareta Petković i Barbara Barišić,

-Na radna mjesta ODGAJATELJA: Boro Kljajić, Martina Vlainić i Valentina Hanžek,

-Na radno mjesto PSIHOLOGA: Sibela Gajer

-Na radna mjesta POMOĆNA RADNICA – SPREMAČICA: Indira Zimak, Zlata Tkalec i Marina Šipek,

Zahvaljujemo svim sudionicima natječaja!

Uprava Doma

 

Zagreb, 29.03.2023.

DJEČJI DOM ZAGREB

 raspisuje

 NATJEČAJ

 za prijem  radnika na  puno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR–2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

                       – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, zamjene za dulja bolovanja

Uvjeti: – završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara

              – licenca za obavljanje samostalnog rada

2. POMOĆNI RADNIK – SPREMAČICA–3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – završeno osnovnoškolsko obrazovanje

3.ODGAJATELJ–3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, zamjene za dulja bolovanja

Uvjeti: – završen diplomski sveučilišni studij iz odgojnih, obrazovnih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije

              – položen stručni ispit

4.PSIHOLOG–1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za dulje bolovanje

Uvjeti: – završen diplomski sveučilišni studij psihologije

              – položen stručni ispit

               – odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta(diploma/svjedodžba, potvrde o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu), potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju.

Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e –maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

 

 

Zagreb, 06.12.2022.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA OD 11.11.2022. godine (Narodne novine i HZZ)

Po natječaju za prijem radnika od 11.11.2022. godine koji je objavljen u Narodnim novinama i na web stranici HZZ-a izabrani su slijedeći kandidati:

1. Na radno mjesto ODGAJATELJA izabrani su: Tonka Vekić i Petra Lončar

2. Na radno mjesto PSIHOLOGA izabrana je Ksenija Burja

3. Na radno mjesto ODGAJATELJA PREDŠKOLSKE DJECE izabrana je Ivana Hrastinski

4. Na radno mjesto MEDICINSKE SESTRE izabrana je Dorotea Peinović

5. Na radno mjesto POMOĆNE RADNICE izabrana je Jelkica Vranić.

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su sudjelovali na natječaju.

 

Zagreb, 12.10.2022.

NN 117/2022 (7.10.2022.), NATJEČAJ – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Klasa: 230-01/22-04/1

Urbroj: 524-08-02-03/1-22-2 od 2. IX. 2022. (199)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2022. godini.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2022. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:

– za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,

– za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,

– onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno imena, prezimena i adrese grupe kandidata,

2. životopis kandidata ili životopise pojedinog člana grupe kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj 111/05),

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima i to:

– onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,

– onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,

– onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,

– onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata,

2. životopis kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za Nagradu za životno djelo ili za Godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb s naznakom »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Ministarstvo rada,
mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike

 

Zagreb, 12.08.2022.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Obavještavamo vas da su po natječaju od 27.07.2022. godine primljene slijedeće radnice:

Helena Nikodić, odgajateljica predškolske djece
Ivana Plečko, odgajateljica predškolske djece
Petra Havranek, medicinska sestra
Ana Rogina, medicinska sestra
Ivana Hadžić, spremačica

Svim kandidatima zahvaljujemo na sudjelovanju na natječaju.

Uprava Doma

Zagreb, 27.07.2022.

DJEČJI DOM ZAGREB

 raspisuje

NATJEČAJ

 za prijem  radnika na neodređeno puno radno vrijeme za slijedeće radno mjesto

1. ODGAJATELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA  – 1 izvršitelja/ice       

 Uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski studij predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 2 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
 • licenca za obavljanje samostalnog rada

3.POMOĆNI RADNIK/ICA – SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završeno osnovnoškolsko obrazovanje

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta (diploma/svjedodžba, potvrde o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu), potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju.

Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e –maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

 

 

Zagreb, 01.07.2022.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Obavještavamo vas da su po natječaju od  17.06.2022. godine primljene 2 odgajateljice predškolske djece:

 • Ankica Jerković,
 • Marina Jukić Hedl.

Svim kandidatima zahvaljujemo na sudjelovanju na natječaju.

Uprava Doma

 

Zagreb, 17.06.2022.

DJEČJI DOM ZAGREB

raspisuje

 NATJEČAJ

za prijem  radnika na neodređeno puno radno vrijeme za slijedeće radno mjesto

 1. ODGAJATELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA  2 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski studij predškolskog odgoja
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • položen stručni ispit   

            Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta  (diploma, potvrde o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu), potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju.

Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e – maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

 

           

Zagreb, 17.05.2022.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA

Obavještavamo vas da su po natječajima za obavljanje pripravništva primljeni slijedeći kandidati:

Socijalna radnica – Stela Čusak
Psihologica – Sibela Gajer
Odgajateljica – Ana Jelavić
Edukacijska rehabilitatorica – Ivana Elek

Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju na natječaju.

Uprava Doma

 

Zagreb, 29.04.2022.

DJEČJI DOM ZAGREB

 raspisuje

 NATJEČAJ

 za prijem stručnog radnika na obavljanje pripravničkog staža

 EDUKACIJSKI REHABILITATOR (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta (diploma, potvrdu o  državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju).

  Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e  maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

 

Zagreb, 08.04.2022.

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Detalje o natječaju pogledajte ovdje.

Zagreb, 18.02.2022.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju za psihologa objavljenom 28.siječnja 2022. godine (Narodne novine, web stranica HZZ-a i Dječjeg doma ZAGREB) izabrana je ANITA ROMČEVIĆ.

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su sudjelovali na natječaju!

Uprava Doma

 

Zagreb, 14.02.2022.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 28.siječnja 2022. godine (Narodne novine, web stranica HZZ-a i Dječjeg doma ZAGREB) izabrani su:

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: Tea Jelić,
ODGAJATELJ PREDŠKOLSKE DJECE: Sonja Homan, Karla Zupčić, Slađana Domladovac i Katarina Šego,
MEDICINSKA SESTRA: Danica Šestak, Mateja Strelar i Helena Golenko.

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su sudjelovali na natječaju!

Uprava Doma

 

Zagreb, 28.01.2022. godine

DJEČJI DOM ZAGREB

raspisuje

NATJEČAJ

 za prijem  radnika na neodređeno puno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta

 1. PSIHOLOG – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije
 • položen stručni ispit

2. VODITELJ RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • Završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja
 • Najmanje 3 godine iskustva na odgovarajućim poslovima

3. ODGAJATELJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA – 2 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • završen preddiplomski studij predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 3 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
 • odobrenje za samostalan rad

Za radna mjesta pod točkama 3. i 4. poželjno je iskustvo u radu s djecom, a za radno mjesto pod točkom 1.  poželjno je iskustvo u savjetodavnom radu s djecom i obiteljima te položen vozački ispit B – kategorije.  Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta(diploma, potvrde o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu), potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju.

 Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e – maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

 

Zagreb, 13.12.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju za zapošljavanje psihologa, logopeda,predškolskog odgajatelja i medicinske sestre objavljenom 17.11.2021. godine Povjerenstvo za izbor kandidata odabralo je:

 • na radna mjesta PSIHOLOGA: Maja Bukvić, Tina Fidrmuc i Matea Ćudina, Mia Kivač
 • na radno mjesto LOGOPEDA: Karla Jurjević
 • na radno mjesto PREDŠKOLSKOG ODGAJATELJA: Franka Vnučec
 • na radno mjesto MEDICINSKE SESTRE: Ana Marija Weingartner. 

Uprava Doma

Zagreb, 13.12.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG DOMA ZAGREB

Po natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg doma ZAGREB objavljenom dana 22.10.2021. godine (Narodne novine, web HZZ-a i Doma) Upravno vijeće je izabralo Jasnu Ćurković Kelava, dr.med., za ravnateljicu Dječjeg doma ZAGREB u narednom četverogodišnjem mandatu.

Na Odluku o izboru ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donio je odluku kojom daje prethodnu suglasnost za imenovanje J.Ć.Kelava ravnateljicom DD Zagreb.

Upravno vijeće Doma

Zagreb, 03.12.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju za zapošljavanje socijalnog radnika i odgajatelja objavljenom 17.11.2021. godine Povjerenstvo za izbor kandidata odabralo je:

 • na radna mjesta SOCIJALNIH RADNIKA: Nives Radeljić, Jelena Rogoz, Petra Kuzele i Marija Jularić,
 • na radna mjesta ODGAJATELJA: Zoran Kljajić, Diana Kralj, Mateja Glogović, Janja Klopotan i Josipa Grbavac,
 • na radno mjesto EDUKACIJSKOG REHABILITATORA izabrana je Maja Divljaković,
 • na radno mjesto FIZIOTERAPEUTA izabrana je Ema Jandroković.

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su se prijavili na navedena radna mjesta.

Uprava Doma

Zagreb, 01.12.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Po natječaju za zapošljavanje pripravnika objavljenom 17.11.2021. godine odabrani su:

PSIHOLOG – Tanja Stokanović
SOCIJALNI RADNIK – Matea Krasić Totić
ODGAJATELJICA – Marija Murat.

Po realizaciji administracije s HZZ-om s odabranim kandidatima sklopiti će se Ugovor o radu za obavljanje pripravništva.

Svima koji su sudjelovali na natječaju zahvaljujemo na interesu.

Uprava Doma

Zagreb, 17.11.2021.

DJEČJI DOM ZAGREB

raspisuje

NATJEČAJ

 za prijem stručnih radnika na neodređeno puno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta

 1. SOCIJALNI RADNIK  – 4 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • položen stručni ispit

2. PSIHOLOG  – 3 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije
 • položen stručni ispit

3. LOGOPED  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij logopedije
 • položen stručni ispit

4. EDUKACIJSKI REHABILITATOR  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

5. ODGAJATELJ  – 5 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije
 • položen stručni ispit

6. ODGAJATELJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen preddiplomski studij predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit

7. FIZIOTERAPEUT  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen stručni studij fizioterapije
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
 • odobrenje za samostalan rad

            Za radna mjesta od točke 3. do 8. poželjno je iskustvo u radu s djecom, a za radna   mjesta pod točkama 1. i 2. poželjno je iskustvo u savjetodavnom radu s obiteljima i   položen vozački ispit B kategorije.

             Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta  (diploma, potvrde o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu), potvrdu o  državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju. Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

            Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e –maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

                                                                                           Ravnateljica Doma

                                                                                Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

 

 Zagreb, 17.11.2021.

DJEČJI DOM ZAGREB

raspisuje

NATJEČAJ

 za prijem stručnih radnika na obavljanje pripravničkog staža

 1. SOCIJALNI RADNIK (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

2. PSIHOLOG (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije

3. ODGAJATELJ (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije      

            Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis , dokaze o ispunjavanju uvjeta(diploma, potvrdu o  državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju).

  Prijavu treba dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

            Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, 10000 Zagreb uz naznaku „za natječaj“ ili putem e – maila: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr.

                                                                                Ravnateljica Doma

                                                                     Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

                                                                                                   

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Klasa: 230-01/21-04/2

Urbroj: 524-08-02-03/1-21-16 od 25. X. 2021. (206)

NATJEČAJ

za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2021. godini.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:

– za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,

– za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,

– onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno imena, prezimena i adrese grupe kandidata,

2. životopis kandidata ili životopise pojedinog člana grupe kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 111/05),

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima, i to:

– onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,

– onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,

– onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,

– onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata,

2. životopis kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za Nagradu za životno djelo ili za Godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Ministarstvo rada, mirovinskoga
sustava, obitelji i socijalne politike

Zagreb, 03.11.2021.

 

Ur.br.: 1898/21

Zagreb, 22.10.2021.

Na temelju članaka  40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20, 138/20), te članka 45. Statuta Dječjeg doma Zagreb, Upravno vijeće Dječjeg doma Zagreb, temeljem Odluke od 04.10.2021.godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
 Dječjeg doma ZAGREB

Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije,  socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz st. 1. podst. 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz st. 1. podst. 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz st. 1. podst. 2. i 3. istoga članka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Dječjeg doma ZAGREB, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Doma sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja/icu Doma.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda ili elektronski zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice ili putovnice)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj (Narodne novine broj 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, biti će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte i telefonski, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije.

Prijave na natječaj podnose se Dječjem domu ZAGREB, Nazorova 49, Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Doma – ne otvarati“, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Dječji dom ZAGREB, Nazorova 49, 10000 Zagreb.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                   Upravno vijeće Dječjeg doma ZAGREB

 

 

04.10.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA RAVNATELJA/ICU

Odlukom Upravnog vijeća od 04.10.2021. godine poništava se zbog proceduralne greške natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg doma ZAGREB koji je objavljen 11.08.2021. godine u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg doma Zagreb.

 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG DOMA ZAGREB

Zagreb, 11.08.2021. god.

Ur.br.: 1162/21.

Na osnovu članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08. i 127/19.), članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) te članka 45. Statuta Dječjeg doma Zagreb, Upravno vijeće Dječjeg doma Zagreb, temeljem Odluke od 09.06.2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg doma Zagreb

Za ravnatelja/icu sukladno članku 154. Zakona o socijalnoj skrbi može biti imenovana osoba koja zadovoljava slijedeće uvjete:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
najmanje 5 godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje 3 godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
hrvatsko državljanstvo.

Iznimno ako se na javni natječaj nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Dječjeg doma Zagreb na mandat od 4 (četiri) godine uz prethodnu suglasnost ministra/ice nadležnog za poslove socijalne skrbi, a ista osoba može ponovno biti izabrana za ravnatelja/icu.

Upravno vijeće Dječjeg doma Zagreb će sa izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenja Odluke o imenovanju, sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetom.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
– dokaz o radnom stažu, sukladno stavku 1., podstavku 2. članka 154.
  Zakona o socijalnoj skrbi,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni
  postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s navedenom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Dječjem domu Zagreb, Zagreb, Nazorova 49, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Dječji dom ZAGREB
Nazorova 49, Zagreb

04.06.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA OD 26.05.2021. godine

Obavještavamo sudionike natječaja za predškolskog odgajatelja i medicinsku sestru da su izabrane:

1.Janja Palenkaš, odgajateljica predškolskog odgoja

2. Tea Taradi, medicinska sestra.

Zahvaljujemo na sudjelovanju!

Uprava Doma

 

26.05.2021. godine

DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta:

1. ODGAJATELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – završen preddiplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja, položen stručni ispit,  poželjno radno iskustvo u struci,

2. MEDICINSKA SESTRA/tehničar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – srednja škola za medicinsku sestru, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poželjno  radno iskustvo u radu s djecom.

 Zainteresirani kandidati prijave po natječaju trebaju poslati  u roku od 8 dana     od dana objave na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb uz naznaku „za   natječaj“. Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja: diploma/svjedodžba, uvjerenje o položenom stručnom ispitu/odobrenje za samostalan rad,  dokaz o radnom stažu i  potvrda o  državljanstvu RH.

     

02.03.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA OD 03.02.2021. godine

Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali na natječaju objavljenom u Narodnim novinama i oglasniku HZZ-a te na ovoj web stranici da su izabrane:

-za poslove psihologa izabrana je Sara Pavlović, mag.psih.

-za radno mjesto soc.radnika izabrana je Anja Skupnjak, mag.soc.rada

-za radno mjesto spremačice izabrana je Fatima Šemsidini.

Obrazloženje:

-Na natječaj za psihologa (M/Ž) prijavilo se 43 kandidata, u uži izbor ušlo je 14 kandidata s kojima je obavljen razgovor i nakon istog odabrana je Sara Pavlović, mag. psih.

-Na natječaj za soc.radnika (M/Ž) prijavilo se 36 kandidata, u uži izbor ušlo je 13 kandidata s kojima je obavljen razgovor, nakon istoga izabrana je Anja Skupnjak, mag.soc.rada

-Na natječaj za spremačicu prijavljeno je 17 kandidatkinja između kojih je odabrana Fatima Šemsidini.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na natječaju za ova 3 radna mjesta.

 

03.02.2021.

DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta:

1.SOCIJALNI RADNIK/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poželjne dodatne edukacije i radno iskustvo za rad s djecom i obiteljima

2.PSIHOLOG/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – završen diplomski sveučilišni studij psihologije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poželjne dodatne edukacije i  radno iskustvo za rad s djecom i obiteljima

3.SPREMAČICA – 1 izvršiteljica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: završeno osnovnoškolsko obrazovanje

 Zainteresirani kandidati prijave po natječaju trebaju poslati poštom u roku od 8 dana od dana objave na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb uz naznaku „za   natječaj“. Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja   (diploma, uvjerenje o položenom stručnom ispitu,  dokaz o radnom stažu),  uvjerenje o državljanstvu RH i uvjerenje o nekažnjavanju.

     

     

26.01.2021.

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA KUHARICE I KUĆNOG MAJSTORA – VOZAČA

I – Po natječaju za radno mjesto kuhar/ica – 2 izvršitelja, objavljenom u Narodnim novinama, na oglasniku HZZ-a i ovoj web stranici izabrani su:

1.Božica Papeš iz Zagreba, 

2. Meri Čengić iz Zagreba.

II – Po natječaju za radno mjesto kućnog majstora – vozača – 2 izvršitelja, objavljenom u Narodnim novinama, na oglasniku HZZ-a i ovoj web stranici izabrani su:

1.Damir Baršić iz Zagreba,

2.Miroslav Josipović iz Zaprešića.

Obrazloženje: Na gore navedeni natječaj prijavilo se 56 kandidata/kandidatkinja. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i provedenim razgovorima s kandidatima iz užeg izbora odabrani su gore navedeni kandidati.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na natječaju!

 

11.12.2020.

Natječaj za radna mjesta

 

Javni poziv – unajmljivanje 2 stana

Uputa za posjetitelje ustanova socijalne skrbi

04.11.2020.

Poštovani,

Najljepše vam zahvaljujemo na pomaganju djeci i želji da im život u Domu učinite veselijim i sadržajnijim.

Sve želje najmlađe djece s popisa koje aktualno kruže internetom su ispunjene pa ne trebate dalje prikupljati.

Ako želite pomoći predlažemo slijedeće:

 • Za djecu od 0 – 7 godina možete donirati novu odjeću i obuću, pidžame, trenirke, zimske jakne, higijenske potrepštine (vlažne maramice, kupke, šampone za bebe, kreme za lice i guzu i dr.).
 • Za školsku djecu (od 7-18 godina) možete donirati poklon bonove za odjeću ili kozmetiku (HM, Zara, Muller, Bipa, DM i sl.).
 • Školskoj djeci starijoj od 10 godina možete biti sponzor mjesečnog džeparca.
 • Domu možete financijski pomoći za potrebe obnavljanja namještaja po grupama (trenutno prikupljamo sredstva za nabavu 4 stola i 16 stolica za 2 skupine djece dobi 3 – 7 godina).

Dobne skupine su:

35 djece od 0 – 3 godine

37 djece od 3 – 7 godina

50 djece od 7 – 14 godina

45 djece od 14 do 18 godina.

Napomena: Zbog aktualne epidemiološke situacije do daljnjeg ne primamo rabljenu odjeću, obuću i igračke!

Srdačno vas pozdravljamo,

Uprava Doma

21.10.2020.

DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta:

1. ODGAJATELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za Podružnicu A.G.Matoš

Uvjeti: – diplomski sveučilišni studij iz odgojnih, obrazovnih, edukacijsko-rehabilitacijskih  znanosti, socijalnog rada ili psihologije, položen stručni ispit

2. ODGAJATELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme za Sjedište u Nazorovoj 49

Uvjeti: – diplomski ili preddiplomski studij predškolskog odgoja, položen stručni ispit

3. ODGAJATELJ/ICA – VJEŽBENIK/ICA– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci – odrađivanje pripravništva

Uvjeti: diplomski sveučilišni studij iz odgojnih, obrazovnih, edukacijsko-rehabilitacijskih  znanosti, socijalnog rada ili psihologije.

 Zainteresirani kandidati prijave po natječaju trebaju poslati poštom u roku od 8 dana od dana objave na adresu: Dječji dom Zagreb, Nazorova 49, Zagreb uz naznaku „za  natječaj“.  Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja (diploma,  uvjerenje o položenom stručnom ispitu i dr.),  uvjerenje o državljanstvu RH.

     

NATJEČAJ ZA DODJELU “NAGRADE ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA” U 2020. godini

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine br. 96/03. i 33/05.) i članku 2. Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine br. 111/05.) raspisalo Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Natječaj je objavljen 9. listopada 2020. godine u Narodnim novinama te na web stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (www.mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od objave, odnosno do 24. listopada 2020. godine.

U natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak, predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

09. ožujka 2020.

SVE VIŠE DJECE IZDVAJA SE IZ OBITELJI

Dom je započeo 2020. godinu sa gotovo svim popunjenim kapacitetima privremenog smještaja djece i mladih i organiziranih stanovanja.

Nastavio se trend iz 2019. da centri za socijalnu skrb upućuju puno veći broj zahtjeva za smještaj, u odnosu na prethodne godine (3 puta više), a Dom je mogao realizirati samo 30% tih zahtjeva.

Zbog navedenoga, a i nedovoljno razvijene mreže udomiteljske kao alternativne skrbi, proces deinstitucionalizacije Doma je jako usporen.

Potrebe centara za socijalnu skrb za smještajem djece izdvojene iz ugrožavajućih uvjeta u obitelji očigledno su puno veće od mogućnosti sustava da ih prihvati.

Dom će tijekom ove godine putem EU projekta i 7 novozaposlenih stručnjaka nastaviti aktivnosti na razvoju udomiteljske mreže, prije svega na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb.

Također ćemo putem projekata razvijati usluge savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji te obiteljskog mentorstva kao prevenciju izdvajanja djece.

Očekuje se i novi Zakon o socijalnoj skrbi, nadamo se da su uvaženi prijedlozi Doma za dugotrajniju skrb o majkama s malom djecom, odnosno da se sustavna briga produži dok dijete ne navrši 3 godine umjesto sadašnjih do navršene 1 godine. Cilj je da, gdje god je moguće, uz podršku sustava i Majčinskog doma dijete odrasta uz svoju mamu. U navedene 3 godine majka bi uz našu pomoć mogla stati na svoje noge i brinuti se o djetetu i sebi. Jedna godina je zaista premalo.

I proteklu godinu Domu su pomagala brojna poduzeća, organizacije i pojedinci. Tom dragocjenom podrškom Dom je mogao priuštiti djeci, mladima i majkama, svim našim korisnicima, puno, puno više od uobičajenog.

Važno nam je da djeca imaju najbolju moguću stručnu i materijalnu podršku kad već moraju odrastati izvan obitelji.

Zahvaljujem svim donatorima, sponzorima i volonterima na velikom doprinosu sadržajnijem i kvalitetnijem životu naših korisnika.

Samo zajedno možemo učinkovito ublažavati traume i pomoći djeci da odrastu u funkcionalne i vrijedne članove društva.

 

 

Zagreb, 30.04.2019.

“SLUČAJ PAG”  POVEĆAO PRITISAK CENTARA ZA SMJEŠTAJE DJECE

U Dječjem domu Zagreb zaprimljeno je u prva 4 mjeseca ukupno 115 zahtjeva  za prijem korisnika u usluge što je u 95% slučajeva za usluge smještaja djece. Zanimljivo je da je u prva 2 mjeseca zaprimljeno 29 zahtjeva a samo u ožujku i travnju preostalih 86. Neočekivani porast broja zahtjeva odnosi se na period neposredno nakon nemilih događaja na otoku Pagu gdje je otac na grozan način zlostavljao 3 djece iz obitelji koja je bila u tretmanu nadležnog centra za socijalnu skrb. Stječe se dojam da centri užurbano “rješavaju” problematične obitelji na svom terenu i da se uglavnom odlučuju na izdvajanje djece iz rizičnih uvjeta.

Na žalost, Dom je pozitivno odgovorio samo na trećinu zahtjeva, zbog popunjenih kapaciteta, a u Nazorovoj (djeca 0 – 7 godina) i 20% prepunjenih na 2 trećine zahtjeva odgovoreno je negativno. Centri za socijalnu skrb u velikim su problemima kako realizirati sve smještaje obzirom na nedostatan kapacitet ustanova zbog deinstitucionalizacije te nedovoljno slobodnih mjesta u udomiteljskim obiteljima.

Nadamo se da će novi Zakon o udomiteljstvu potaknuti širenje udomiteljske mreže te da će novozaposleni timovi na projektu DD Zagreb u trogodišnjem razdoblju dati vidljiv i važan doprinos povećanju broja udomiteljskih obitelji na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 

 

Zagreb, 05.12.2018.

SAČUVAJMO NJIHOV ZAGRLJAJ

Dječji dom Zagreb organizira 07.12.2018. godine Stručni skup Sačuvajmo njihov zagrljaj – Sveobuhvatna skrb o trudnicama i majkama s djecom.

Dom  gotovo 80 godina zbrinjava trudnice i majke s djecom u okviru zasebne jedinice Majčinski dom u Nazorovoj 49. Zakon o socijalnoj skrbi propisuje ovu uslugu najdulje do navršene 1 godine života djeteta. Iskustva nam pokazuju da je taj period prekratak za sveobuhvatnu pomoć majci kako bi uspjela nakon toga preuzeti skrb o djetetu.

Cilj Stručnog skupa je dopuna zakonskih i podzakonskih akata u sustavu socijalne skrbi na način da majka s djetetom ostane u podršci najduže do navršene 3 godine života djeteta te mogućnost organiziranog stanovanja i udomiteljstva majke s djetetom također do navršene 3. godine života djeteta.

Program stručnog skupa

Program stručnog skupa 07.12.2018.

 

 

Zagreb, 16.05.2018.

DJEČJI DOM ZAGREB I EU PROJEKTI

Zahvaljujući činjenici da je nadležno ministarstvo donijelo sredinom veljače ove godine Individualni plan transformacije i deinstitucionalizacije Dječjeg doma Zagreb ispunjena je pretpostavka da Dom može aplicirati na natječaje za EU projekte koji podržavaju procese transformacije ustanove i širenje izvaninstitucionalnih usluga. Plan transformacije predviđa u naredne 3 godine smanjivanje kapaciteta institucionalne usluge smještaja na 6% sa sadašnjih 30%, širenje izvaninstitucionalnih usluga (organizirano stanovanje, savjetovanje i pomaganje, rana intervencija) na 94% sa sadašnjih 70% uz povećanje broja korisnika u svim uslugama (djeca, mladi, obitelji) s aktualnih 340 na 450 korisnika.

Dom se prijavio kao nositelj ili partner na 3 EU natječaja: na ERDF za poboljšanje infrastrukture za pružanje izvaninstitucionalnih usluga na bespovratna sredstva u iznosu od 15.500.000,00 kn (adaptacija 3 objekta Podružnice A.G.Matoš i adaptacija Podružnice I.G.Kovačić u svrhu pružanja usluga organiziranog stanovanja te savjetovanja i pomaganja), na ESF za razvoj izvaninstitucionalnih usluga na iznos bespovratnih sredstava od 6.000.000,00 kn (širenje usluga savjetovanja i pomaganja udomiteljskih i primarnih obitelji te usluga rane intervencije, nabava vozila za mobilne timove, opremanje sobe za senzornu integraciju i dr.), na ESF za nastavak osobnog mentorstva mladih s ciljem osamostaljivanja i zapošljavanja – max. iznos do 1.500.000,00 kn.

U pripremi je projekt Doma za ESF za uslugu obiteljskog mentorstva što bi bilo testiranje nove socijalne usluge za obitelji u riziku od izdvajanja djece, a s ciljem prevencije institucionalizacije (u okviru mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora).

Očekujemo da projekti od strane nadležnih institucija budu prihvaćeni i da od jeseni krenemo s provedbom navedenih aktivnosti  u naredne 3 godine, odnosno 1,5 godine, a sve u interesu naših korisnika, djece, mladih, udomiteljskih i primarnih obitelji.

 

 

– OKRUGLI STOL  “DIJETE NA ČEKANJU – PUTEVI KA INTEGRIRANOJ SKRBI”

– UDOMITELJ KAO ZANIMANJE

U sustavu socijalne skrbi zbrinuti dijete koje roditelji zanemaruju ili ugrožavaju tijekom ove godine bilo je veoma teško. Malo je slobodnih mjesta u ustanovama, a još manje u udomiteljskim obiteljima.

Veliki broj dječjih domova u višegodišnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije drastično je srezao smještajne kapacitete za prihvat djece što je bilo planirano i podržavano od strane nadležnog ministarstva.

Istovremeno, sustav u zadnjih 10-ak godina je učinio vrlo malo ili gotovo ništa na razvoju udomiteljske mreže kao alternativne skrbi.

Broj djece koja trebaju pomoć sustava nije se smanjio. Naprotiv, potrebe zbrinjavanja i broj hitnih izdvajanja djece iz obitelji raste.

Dječji dom ZAGREB je gotovo u cjelosti popunjen, a svakodnevno smo kontaktirani od strane centara za socijalnu skrb zahtjevima za smještaj djece. Nažalost, zbog nedostatka mjesta, samo u studenom 2017., morali smo odbiti smještaj  20-ak zagrebačke djece. Što će biti s njima? Nema mjesta ni kod udomitelja, ni u bližim ustanovama. Ako ne budu smješteni dalje od domicilne sredine, ostaju li u ugrožavajućim uvjetima vlastite obitelji?

Vrlo je kritično!

Iz Dječjeg doma ZAGREB čak 23 djece već nekoliko godina čeka udomiteljsku obitelj na području Zagreba i bližih županija.

I posvajanje djece gotovo je stalo. Iako je prosjek posvajanja za DD Zagreb bio 30-ak djece godišnje, u ovoj godini posvojeno je samo 1 dijete. Moramo djelovati puno brže, i centri za socijalnu skrb, i Ministarstvo, i pravosuđe, i zdravstvo i svi ostali o kojima ovisi život djeteta i skrb o njemu.

Dječji dom ZAGREB iz navedenih razloga organizira 05.12.2017. godine Okrugli stol DIJETE NA ČEKANJU – PUTEVI KA INTEGRIRANOJ SKRBI na kojem će uz ministricu N.Murganić i suradnike, izlagati i sudjelovati eminentni stručnjaci iz centara za soc.skrb, ustanova za djecu, pravosuđa, zdravstva, znanosti, Ureda dječje pravobraniteljice, policije i dr.

Cilj skupa je potaknuti stručnjake svih sustava, na prvom mjestu sustava soc.skrbi na niz sinhroniziranih i komplementarnih aktivnosti kako bi skrb o djeci izdvojenoj iz obitelji što više i bolje zadovoljila potrebe djece.

Prema razgovoru i dogovoru s vrlo zainteresiranom i aktivnom ministricom Murganić, Ministarstvo će vezano za skrb o djeci intenzivirati donošenje novog Zakona o udomiteljstvu koji će, konačno, omogućiti profesionalizaciju udomiteljstva za djecu, omogućiti da udomitelj bude zanimanje. Nestrpljivo čekamo te promjene kao izvjesnu i jedinu mogućnost širenja udomiteljske mreže na urbane sredine i sredine u kojima ne postoji, a posebno važno, za teže udomljivu djecu (dojenčad, djecu s teškoćama i sl.). Ove promjene će sigurno podići kvalitetu udomiteljstva i potaknuti veći broj mlađih i sposobnih osoba da odaberu taj vrijedan poziv i zanimanje.

Okrugli stol – program

30.11.2017.                                                                   

                                                                                                         Jasna Ćurković Kelava

 

 

 

 

Razvoj izvaninstitucionalnih usluga

– aktualnosti

Noviji statistički podaci o korisnicima usluga Dječjeg doma ZAGREB pokazuju usporeni pad broja privremeno smještenih korisnika (institucionalna usluga) unatoč našem cilju koji smo već trebali ostvariti da omjer broja korisnika institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga bude 20% : 80%. U praksi bi to značilo da umjesto aktualnih 90 smještaja djece imamo maksimalno 65. Tehnički bismo to prilično lako mogli ostvariti, najjednostavnije bi bilo zaustaviti prijem djece na smještaje dok ne postignemo ciljani broj (65).

No, ni kao stručnjaci, ni kao profesionalci, a prije svega ljudi, ne bismo se mogli nositi s činjenicom da smo zbog nekada umjetno postavljenih limita institucionalne skrbi nekim djevojčicama i dečkima uskratili prijeko potrebnu pomoć i smještaj. Kako odbiti smještaj više teško traumatizirane djece iz Slavonije (unatoč 4 doma s tog područja koji su se deinstitucionalizirali !!) ili iz Dalmacije, Karlovca, Siska, Korprivničko-križevačke županije.

Aktualne potrebe sustava socijalne skrbi o djeci pokazuju da se možda ishitreno i nedovoljno koordinirano u većini domova zatvaralo smještajne kapacitete, a paralelno se nije u potrebnoj mjeri razvijalo organizirano stanovanje i udomiteljstvo  koje bi zbrinjavalo djecu izdvojenu iz ugrožavajućih uvjeta vlastite obitelji u primarnim sredinama.

Dječji dom ZAGREB će i nadalje nastojati pružati, kad god je moguće, usluge za djecu koje su od strane centara za soc.skrb indicirane kao potrebne, bilo da se radi o institucionalnim ili izvaninstitucionalnim, uz nastojanje razvoja što više ovih drugih, prije svega preventivnog i savjetodavnog rada s obiteljima (primarnim, udomiteljskim).

Nadam se da će i novi Zakon o udomiteljstvu, koji je upravo u pripremi, otvoriti mogućnost profesionalizacije udomiteljstva što bi doprinijelo većem ulasku mlađih i kvalitetnijih udomitelja u sustav skrbi o djeci. Sada situacija ne zadovoljava, iz Doma na udomiteljstvo odlazi gotovo isti broj djece koji iz udomiteljskih obitelji ulazi u Dom, udomitelji se često ne mogu nositi s raznim teškoćama i traumama djece, a nemaju dovoljnu stručnu podršku i vještine.

Pravo svakog djeteta je život u obiteljskom okruženju, s naglaskom da, ako to nije njegova primarna obitelj, u kvalitetnoj udomiteljskoj obitelji.

 • Statistički podaci o korisnicima i uslugama Dječjeg doma ZAGREB krajem veljače 2017.

Dom pruža usluge za ukupno 320 korisnika:

 • smještaj: 90 djece: privremeni smještaj 74 i smještaj u malim skupinama 16
 • cjelodnevni i poludnevni boravak: 40 djece
 • organizirano stanovanje: 38 djece i mladih: 20 djece uz sveobuhvatnu podršku i 18 mladih uz povremenu podršku
 • Majčinski dom: 10 trudnica i majki i 10 male djece
 • rana intervencija: 32 djece
 • savjetovanje i pomaganje obiteljima i djeci (primarnim, udomiteljskim, posvojiteljskim): 100 korisnika: 22 udomiteljske obitelji, 65 primarnih, 3 posvojiteljske, 10 mladih po otpustu iz doma.

Omjer: 28% institucionalnih : 72% izvaninstitucionalnih usluga.

U Dom je tijekom 2016. primljeno 63 djece, a otpušteno 79 (u biološku obitelj 24, udomiteljsku obitelj 22, posvojenje 6).

Zabinjavajući je izraziti pad broja posvojenja, samo 6 (u odnosu na 15-godišnji prosjek Doma od 30 posvojenja godišnje).

Zagreb, 21.03.2017.
 

BLAGDANI U DOMU

Dragi prijatelji djece, suradnici Doma,

Uz angažman i požrtvovnost svih zaposlenih Doma, na prvom mjestu odgajatelja, ogroman doprinos da Božić i Nova godina u Domu budu veseli, ugodni i puni lijepih događanja, dajete VI, naši volonteri, donatori i sponzori.

Volonteri tijekom cijele godine djeci daju sebe, svoje vrijeme, neprocijenjivu brigu i ljubav “svome” djetetu, hrane ga toliko potrebnim emocijama.

Donatori i sponzori čine život u Domu lakšim, u predblagdansko vrijeme donose raskoš darivanja, veselje. Pokazuju djeci koliko je svatko od njih važan i koliko ga volimo. Tako i boravak u instituciji, izvan obitelji, bude podnošljiviji, ugodniji.

HVALA svima koji ste tijekom prosinca 2016. godine uljepšali blagdane djeci u Domu i uz sve materijalno donosili sebe i puno ljubavi.

Neka vam je svima sretna i uspješna 2017.!

 27.12.2016.                                                                Jasna Ć. Kelava

Galerija slika:

 

 

 

DEINSTITUCIONALIZACIJA – Organizirano stanovanje djece, mladih i majki s djecom

Već 15 – ak godina Dječji dom Zagreb je u procesu transformacije i deinstitucionalizacije. U praksi to znači da smo od nekadašnje ustanove koja je zbrinjavala djecu smještajem, često dugotrajnim, što je institucionalna skrb, postali pružatelj 10 socijalnih usluga, uglavnom izvaninstitucionalnih, za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za obitelji (primarne, udomiteljske i posvojiteljske) te trudnice i majke s djecom.

Uz uslugu privremenog smještaja kao institucionalnu te smještaja u malim skupinama radi intenzivnog tretmana dječaka u dobi do 14 godina s problemima u ponašanju, Dom pruža izvaninstitucionalne usluge: rane intervencije za malu djecu, poludnevnog i cjelodnevnog boravka, organiziranog stanovanja uz povremenu podršku ili sveobuhvatnu 24 – satnu podršku te usluge savjetovanja i pomaganja obiteljima, udomiteljima, posvojiteljima, kao i djeci i mladima nakon izlaska iz sustava Doma.

Na dan 31.12.2015. godine Dom je pružao usluge za 320 korisnika, od kojih je na smještaju (institucionalni oblik skrbi) 109 djece, a u izvaninstitucionalnim uslugama 211 korisnika(omjer institucija : izvaninstitucija = 34% : 66%).

Već od 01.03.2016. godine ovaj omjer postaje 30% institucionalne skrbi : 70% izvaninstitucionalnih usluga. Naime od 01.03.2016. godine, počinju s radom 3 nova organizirana stanovanja, 2 s 24 – satnom podrškom (prvo za djecu 0 – 7 godina i drugo za djecu 12 – 18 godina) te 1 organizirano stanovanje 2 majke s malom djecom  s povremenom podrškom. Do kraja 2016. godine planiramo završiti transformaciju, postati Centar za pružanje usluga djeci, odnosno postići optimalni omjer 20% : 80%.

Uz 7 postojećih dislociranih stambenih jedinica Dom je od gradonačelnika M. Bandića  i Grada Zagreba dobio 2 komforna 2 – sobna stana u naselju Vrbani. Stanove je u cjelosti sponzorski opremila Atlantic Grupa.

Od Erste banke Dom je dobio na korištenje opremljeni 2 – sobni stan u naselju Voltino za koji Banka podmiruje i režijske troškove. U stanu privremeno borave 2 mlade majke (17 g. i 19. g.) s 2 male djece uključene u program organiziranog stanovanja uz povremenu stručnu podršku.

Zahvaljujem svima u ime naših korisnika i osobno na nesebičnoj i vrijednoj pomoći Domu u nastojanjima da skrb o korisnicima, prije svega nezbrinutoj djeci, bude što kvalitetnija i da im da što bolju perspektivu.

Jasna Ćurković Kelava

Zagreb, 29.02.2016.

 

POSVAJANJE I UDOMLJAVANJE TEŽE POSVOJIVE DJECE

Nakon osam (8) mjeseci traženja obiteljske skrbi, udomitelja ili posvajatelja, za djecu koja dugo borave u Dječjem domu Zagreb, putem web stranice Doma, veoma smo zadovoljni rezultatima: 1 dječak je posvojen, 1 dječaka su zbrinuli baka i djed, 3 dječaka su udomljena u dobre obitelji, 1 dječak je u postupku posvajanja i 1 djevojčica u postupku udomljavanja. Za ovih sedmero djece objavili smo anonimne profile na webu i vrlo brzo nakon toga su zbrinuti u obiteljima. Još čekamo obitelj koja bi skrbila o 6 – godišnjem dječaku s teškoćama iz autističnog spektra, najbolje bi bilo posvajatelje, a u obzir dolaze i udomitelji, ako ne trajno, barem povremeno.

Veliki problem u sustavu socijalne skrbi je dugotrajnost traženja obitelji posvajatelja i udomitelja za djecu, pogotovo za djecu s teškoćama u razvoju ili onu stariju od 7 godina.

Pokazali smo da je traženje putem weba jako dobar i u našem slučaju 87,5% uspješan način, treba se samo više potruditi. Ako znamo da ovo “samo više potruditi” znači uložiti u bolji život djeteta, usrećiti ga, ne smije se čekati i dvojiti.

Više od 400 djece koja imaju pretpostavke za posvajanje nalazi se na popisu Ministarstva socijalne politike i mladih. Što se za njih poduzima nije vidljivo. Ako se nešto i poduzima, je li to dovoljno? Veliki broj ove djece je već u starijoj dobi (iznad 12 godina) i gotovo su izgubili šansu da se za njih odluči neka posvajateljska obitelj. U pravilu se predugo čekalo s pokretanjem postupaka za raščišćavanje pravnog statusa djeteta, a i postupci na sudu traju dugo.

Objava ovih 8 anonimnih profila djece na webu izazvala je veliki interes posvajatelja i udomitelja, pokazala je da je za gotovo svako dijete moguće naći obitelj. Zašto i za ovih 400 djece sustav (MSPM i centri za socijalnu skrb) na ovaj ili neki drugi način ne traži zbrinjavanje u obiteljima.

Sustav se mora pokrenuti i učiniti puno više od uobičajenog za djecu koja odrastaju po domovima i izvan obitelji. Svako zbrinuto dijete za stručnjake je uspjeh, a za dijete sreća. I ŽIVOT!

11.12.2015.

 

 

Dragi potencijalni posvajatelji i udomitelji,

Dječji dom ZAGREB će od 23.03.2015. godine na ovoj stranici pod naslovom TRAŽI SE OBITELJSKA SKRB objavljivati opisne profile djece za koju tražimo posvajatelje ili udomitelje spremne, sukladno djetetovim potrebama, osigurati odgovarajuću skrb i stabilno obiteljsko okruženje.

Nakon donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi, Pravilnika o minimalnim standardima pružatelja socijalnih usluga, kao i Plana transformacije i deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi, domovi za djecu mogu se aktivnije uključiti u procese udomljavanja i posvajanja djece.

U ovom pokušaju doma u traženju obitelji za djecu radi se o djeci koja više godina borave u domu i za koju njihov nadležni centar za socijalnu skrb, unatoč pokušajima, nije još uvijek pronašao obitelj posvajatelja ili udomitelja. Najčešći razlozi su nespremnost kontaktiranih obitelji da preuzmu brigu o djetetu s teškoćama u razvoju ili zdravstvenim problemima, brigu o 3 ili više braće/sestara ili djeci starijoj od 8 godina.

Ukoliko se neka obitelj iz Zagreba i šire regije odluči posvojiti ili udomiti dijete čiji profil objavimo, stručnjaci Dječjeg doma Zagreb će u vrijeme i nakon preuzimanja skrbi o djetetu savjetovati i pružati stručnu podršku djetetu i obitelji.

Zainteresirane obitelji, bilo da se radi o potencijalnim posvajateljima koji se nalaze u Registru posvajatelja, licenciranim udomiteljima ili onima koji to žele postati, mogu se javiti na e – mail adresu: dom-za-djecu-zagreb@zg.t-com.hr, nakon čega ćemo ih uputiti u dalju proceduru i na centar za socijalnu skrb, nadležan za postupke posvajanja i udomiteljstva svakog konkretnog djeteta.

Nadam se da ćemo uspjeti u suradnji s CZSS za svako dijete pronaći najbolju obiteljsku skrb u kojoj će, unatoč lakšim ili težim problemima koji ga prate, u poticajnoj sredini moći realizirati sve svoje potencijale.

Srdačan pozdrav,

Jasna Ćurković Kelava

Zagreb, 23.03.2015.

 

Intervju, Jasna Ćurković Kelava: Zašto se Hrvati teško odlučuju na posvajanje djece s teškoćama u razvoju

Cijeli intervju pročitajte ovdje!

Zagreb, 23.03.2015.

 

Dragi prijatelji Doma i suradnici,

I ovaj prosinac donosi djeci smještenoj u sjedištu Doma i podružnicama puno više od uobičajenog, više veselih događanja, posjeta i darivanja. Sve to zahvaljujući donatorima i sponzorima, našim volonterima, koji nesebično daruju sebe i od sebe.

Ovih dana započeti će građevinski radovi obnove Majčinskog odjela zahvaljujući velikodušnoj potpori Gradonačelnika i Grada Zagreba, Zagrebačke banke i Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak. Odjel će već sredinom 2015. moći zbrinuti više majki s djecom.

Svima Vama od srca u ime djece, zaposlenika i osobno želim sretne nastupajuće blagdane i uspješniju i ljepšu 2015.!

Jasna Ćurković Kelava

11. prosinac 2014.

05.12.2006. 034

MILAN BANDIĆ – TATA MAJČINSKOG ODJELA

Poštovani,

Nekoliko zadnjih mjeseci Dječji dom Zagreb, pogotovo Odjel skrbi o djeci od 0 – 7 godina, zaprima znatno veći broj od uobičajenog zahtjeva za smještaj djece.
Češća su i hitna izdvajanja male djece iz obitelji u kojima im je bio ugrožen razvoj ili su zanemarivana. Očito je da dugotrajna kriza i recesija u društvu uzrokuju sve više teškoća u funkcioniranju obitelji, gubitak posla, neimaštinu, što generira nezadovoljstvo i češće nasilje, a sve navedeno najteže se odražava na djeci.
Centri za socijalnu skrb zatrpani su mnoštvom poslova koji se odnose na zaštitu djece i obitelji, a kako se udomiteljstvo za djecu nedovoljno i sporo razvija ( u Gradu Zagrebu je zanemariv broj udomitelja), najčešće se donose odluke o smještavanju djece u ustanovu.
Zbrinjavanjem većeg broja djece smještajem u ustanovi, usporava se proces transformacije Doma u Centar za djecu koji bi u puno većem opsegu pružao usluge u patronaži u lokalnoj zajednici, stručnu pomoć djeci i obiteljima u riziku, udomiteljskim, posvajateljskim obiteljima, te smanjio kapacitet smještaja u korist cjelodnevnih i poludnevnih boravaka djece.

No, nije nam sve baš u nijansama sive.

Unatoč sveobuhvatnoj materijalnoj krizi, Grad Zagreb i gradonačelnik Milan Bandić, te Gradska četvrt Gornji grad – Medveščak, svesrdno su se angažirali kako bi pomogli Domu u uređenju stambenog dijela Majčinskog odjela. Uz donaciju Zagrebačke banke od 500.000,00 kn „pokrit“ će nam troškove uređenja do ukupnog iznosa od 1.750.000,00 kn, što je za nas predragocjena pomoć i podrška.
Naime, tek nakon ovih radova kojima će se kapacitet Odjela povećati, moći ćemo realizirati sve zahtjeve za smještaj nezbrinutih trudnica i majki s novorođenčadi.
Cilj nam je da nakon poroda što veći broj djece ostane uz svoje mame, da zaokružimo skrb o njima. I na tom putu gradonačelnik Milan Bandić, kojega smo svečano proglasili TATOM MAJČINSKOG ODJELA, pomoći će i dalje, pri zapošljavanju majki kroz projekt socijalnog poduzetništva i ustupanjem nekoliko stanova za stambene zajednice majki s malom djecom.

Nazorova će uskoro postati pravo gradilište, uz radove na Majčinskom odjelu, kreće dugoočekivana izmjena stolarije na zgradi Doma, financirana iz proračuna Ministarstva socijalne politike i mladih.

I još nekoliko lijepih priča u ne baš veselom vremenu:
– Zahvaljujući obitelji Galić i hotelu Laurentum u Tučepima, te gospodinu Josipu Dilberu, maleni iz Nazorove će i ove godine imati prekrasna morska ljetovanja već u 6. mjesecu. U 9. mjesecu putuju u Istru, gdje će tjedan dana biti gosti u Villa Antoli kod Poreča.
– U organizaciji nakladničke kuće Laurana i Koraljke Zdunić započele su promocije slikovnica iz biblioteke Klasik – profesor Baltazar, od kojih će se većina održati u Nazorovoj i podružnicama Doma.

Zahvaljujem svima koji pomažu djeci i radu ustanove, da možemo i u uvjetima 10% smanjenog proračuna dobro funkcionirati.

Uz želje za ugodno i lijepo ljeto,

srdačni pozdravi iz Nazorove!

Jasna Ćurković Kelava

Zagreb, 12.06.2014.

 

 

Dragi prijatelji Doma, donatori i sponzori, poštovani suradnici,

Vrijeme prosinačkih blagdana (Sv.Nikola, Božić, Nova godina) je u Domu u Nazorovoj, podružnicama i Stambenoj zajednici uvijek intenzivno razdoblje. Brojni stari i novi prjatelji su nas posjetili, darivali djecu, družili se s nama. Donijeli su nam, uz materijalnu pomoć, puno ljubavi, pažnje, interesa za sudjelovanje u skrbi o djeci.

U prilično teškom razdoblju, kada nas, kao ustanovu socijalne skrbi i korisnika državnog proračuna, kriza i recesija veoma pogađa, vaš doprinos kvaliteti života djece u instituciji je ogroman. Uz naše volontere, dajete dodatnu vrijednost i spoznaju da djeca u potrebi uz svoje tete i odgajatelje, naše osoblje, imaju još puno brižnih prijatelja izvan Doma,.

Kako i ova tek započeta 2014. godina ne obećava puno, sve ono što smo uz vašu pomoć skupili, od odjeće, obuće, higijenskih potrepština, igračaka, knjiga do novčane pomoći, raspoređivat ćemo tijekom cijele godine. Nastojat ćemo da djeca ne osjete krizu i da im, barem u dijelu materijalnih potreba, osiguramo što više i bolje.

Uz želje za uspješnu 2014., zahvaljujem na Vašoj podršci, djeci i Domu!

Srdačan pozdrav.,

Jasna Ćurković Kelava

21.01.2014.

 

Poštovani,

Nakon gotovo dvogodišnjeg izbivanja, od 01.10.2013. godine opet sam sa svojom djecom i suradnicima, na početku novog mandata ravnateljice Dječjeg doma ZAGREB.

U proteklom  razdoblju kad sam bila na mjestu pomoćnice ministrice socijalne politike, zaštita djece, pogotovo djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, bila je u središtu mog interesa i aktivnosti. Vjerujem i nadam se da će politike prema djeci i za djecu koje su u tom periodu zacrtane i osmišljene, u skoroj budućnosti pokazati konkretne rezultate u praksi.

Mislim pri tome na otvaranje mogućnosti u zakonskim i podzakonskim rješenjima na razvoj brojnih usluga za djecu i obitelji u riziku, s raznim problemima, koje će dječji domovi transformirajući se u centre za djecu, moći provoditi.

To je svakako u interesu i na korist djece, na zadovoljstvo njihovih obitelji (bioloških, posvajateljskih, udomiteljskih), te za profesionalnu i osobnu ostvarenost ciljeva stručnjaka u važnom i odgovornom angažmanu skrbi o djeci.

Povratkom na staro radno mjesto, sa zadovoljstvom mogu konstatirati kako je razina kvalitete skrbi o djeci u domu visoka, što se može zahvaliti vrijednom i stručnom osoblju, te odgovornom i kvalitetnom rukovođenju u proteklom razdoblju.

Da nisam neobjektivna i pristrana, isto je potvrdio i nedavno provedeni inspekcijski nadzor Ministarstva socijalne politike, ocjenjujući stručni rad u ustanovi u svim organizacijskim jedinicama ocjenom odličan.

Sve ovo je ostvareno i zahvaljujući podršci i pomoći brojnih vanjskih suradnika, volontera i donatora.

Nadam se da će i ubuduće biti uz nas.

Srdačan pozdrav,

Jasna Ćurković Kelava

15.10.2013.