2020. godina iza nas – godina pred nama 2021.

Navršena je druga godina provedbe trogodišnjeg projekta „Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020. po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „podrška procesu deinstutucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“, čiji je nositelj Dječji dom Zagreb, a udruga SVIMA partner. Za pokretanje promjena i analizu prvih rezultata potrebne su minimalno dvije godine provedbe, uz rizike koji uvijek prate ovakve procese. Uz to, dinamika i načini provedbe aktivnosti neplanirano su bili pod utjecajem epidemiološke situacije i donesenih mjera, što će i u sljedećem razdoblju zahtijevati stalnu koordinaciju svih članova tima u traženju strategija koje će prevladati rizike novonastale situacije i osigurati postizanje postavljenih ciljeva. Slijedi kratki prikaz:

Što smo postigli?

 • Prošireni su stručni i materijalni kapaciteti Dječjeg doma Zagreb zapošljavanjem 10 stručnih djelatnika (za vođenje projekta i stručnu podršku razvoju i provedbi izvaninstitucijskih usluga; formiranje stručnih timova za pružanje usluge Rana intervencija i Savjetovanje i pomaganje kod pružatelja usluge i u obitelji korisnika) kao i nabavom  opreme prilagođene potrebama rada s korisnicima za lakšu dostupnost i kvalitetnu provedbu usluga u ustanovi i u zajednici. Kao primjer: potpuno je opremljen Kabinet za senzoričku integraciju u prostoru Doma i na raspolaganju je za rad s djecom koja su na smještaju, kao i po izlasku iz ustanove, a prema procjeni stručnog tima. Uspješnost pružanja usluge Savjetovanje i pomaganje: Do ovog razdoblja, uslugama Rane intervencije i SiP-a obuhvaćeno je 40 djece i mladih do 25 godina starosti i 60 primarnih i udomiteljskih obitelji. Broj obitelji uključenih u uslugu Savjetovanje i pomaganje veći je od planiranog. Ukupno 10 djece vratilo se u vlastitu obitelj, koja je bila uključena u uslugu SiP. S ovim obiteljima će mobilni timovi nastaviti još neko vrijeme kao podrška uspostavljanju stabilnih i sigurnih uvjeta za dijete. Na isti način pruža se podrška i djeci koja su prešla iz ustanove na skrb u udomiteljske obitelji. Zaključno, procjena je da će prevencija institucionalizacije djeteta ili povratak u obitelj kao pozitivan ishod biti moguć u još 85% obitelji, a u 15% ishod je neizvjestan ili izostaje dragovoljnost roditelja za korištenje stručne podrške, tako da su prestali biti korisnici. Sve mjere zaštite djeteta u nadležnosti su centara za socijalnu skrb, a rezultati SiP-a korisna su smjernica za daljnje postupanj
 • Aktivnosti u Kampanji Postani udomitelj – budi mi obitelj“ privukle su pozornost nekoliko obitelji i zainteresiralo ih da se po prvi put odluče biti udomitelji. (Više na udomiteljstvo)
 • Suradnja s drugim dionicima
 • Podignuta je kvaliteta suradnje s centrima za socijalnu skrb Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Tim za udomiteljstvo CZSS Zagreb podržao je kampanju za udomiteljstvo.

  Ostvarena je dobra suradnja sa školama, koje su posebno podržale aktivnosti u kampanji za širenje mreže udomiteljskih obitelji.

  Što smo naučili?

  Rezimirajući dosadašnje iskustvo može se zaključiti da je pravovremena procjena i inicijativa CZSS za uključivanje korisnika u uslugu Savjetovanje i pomaganje od velikog utjecaja na uspješnost same usluge.

  Usluga testirana u praksi predstavlja osnovu za daljnji rad na postavljanju zajedničkih standarda, na ujednačavanju stručne prakse i dijeljenju iskustva stručne javnosti kao doprinosa procesu deinstitucionalizacije korisnika kroz razvoj mreže socijalnih usluga u zajednici.