O centru

Centar za djecu ZAGREB ustanova je socijalne skrbi koja kroz socijalne usluge zbrinjava djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu čiji je razvoj bio ugrožen u vlastitim obiteljima, te trudnice i majke s djecom. Centar pruža usluge i obiteljima djece, primarnim, udomiteljskim i posvojiteljskim. Kapacitet usluga je za  200 djece i mladih u dobi od 0 – 21 godinu, 12 trudnica i majki s malom djecom te za 100 korisničkih obitelji. Djelujemo u sustavu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Povijest ustanove

Povijest Doma započinje 1882. godine kada je doneseno Rješenje o osnivanju Kraljevskog zemaljskog sirotišta iz sredstava Zaklade Eduarda baruna Jellachicha. Sirotište je počelo s radom 01. siječnja 1888. godine “na brdu Josipovcu nedaleko od Zagreba” (današnja Nazorova 51) pod upravom Družbe sestara milosrdnica i sestre Magne Saurer koja je upravljala Sirotištem više od 25 godina.

Zgrada Doma izgrađena je po projektu uglednog arhitekta Ignatza Fischera 1914./1915. godine. Od 1920. godine upravljanje preuzima država i Ministarstvo socijalne politike. Od 1940. godine ustanova uz djecu počinje zbrinjavati trudnice i majke s dojenčadi.

Od 1984. godine Domu u Nazorovoj pridružuju se domovi M.Badel, M.Orešković i I.G.Kovačić koji su današnje podružnice Laduč, A.G.Matoš i I.G.Kovačić. Od 1997. godine Dom počinje s programom organiziranog stanovanja mladih u dislociranim stambenim jedinicama – Stambena zajednica s ciljem sigurnog osamostaljivanja korisnika po završetku boravka u domovima.

Uz Dom su neizbrisivo vezane brojne osobe koje su ostavile dubokog traga u sustavu socijalne i dječje zaštite, kao podupiratelj i zaštitnik djece Josip Šilović – “otac naše socijalne politike”, te upravitelji ili ravnatelji: soc.radnici Stjepan i Draga Leppe, Vladimir Nazor, dr. Gustav Jungwirth, dr. Grosman, dr. Boris Mravunac, dr. Ana Skopal Grospić, dr. Aleksandar Moraitti, Ivanka Uzelac, Vladimir Marković i dr.

 

donacija-krevetica

Zaposlenici centra

Ustanova ima 175 zaposlenika, od toga je 130 stručnih radnika: medicinske sestre, socijalni pedagozi, socijalne radnice, psiholozi, logoped, fizioterapeut, radni terapeut, edukacijski rehabilitator i dr., 45 zaposlenih su računovodstveni i administrativni radnici te tehničko osoblje: kuharice, pralje, spremačice, domari, portiri.

U sklopu Centra za djecu djeluje Pedijatrijska ordinacija Doma zdravlja Centar te Stomatološka ordinacija KBC Zagreb.

Ustroj centra

Centar za djecu Zagreb uz Sjedište u Nazorovoj 49 ima 3 podružnice i 10 dislociranih stambenih jedinica:

maskare5